maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Svevia ångar på enligt rapport

Svevias resultatet på rullande tolv...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Svevias resultatet på rullande tolv månader ökade till 337 miljoner kronor (240). Orderstocken var vid periodens utgång 11,2 miljarder kronor (9,9).– Svevia fortsätter att växa lönsamt. Det första kvartalet är säsongsmässigt svagare då aktiviteten är låg inom beläggnings- och anläggningsverksamheten. Rörelseresultatet var stabilt och på samma nivå som föregående år. Vi har haft en bra orderingång och nivån på vår orderstock var den högsta någonsin i det första kvartalet, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.Den snörika vintern medförde en ökad omsättning och förbättrat resultat hos division Drift. Resultatet hos division Industri minskade med anledning av lägre omsättning på grund av en strängare vinter. Division Anläggning och dotterbolaget Arento levererade positiva resultat i nivå med föregående år.– Coronapandemin har hittills endast haft begränsad effekt på Svevias verksamhet. Utöver en förbättrad omsättning, orderingång och orderstock förbättrades även Svevias resultat på rullande tolv månader till 337 miljoner kronor.Orderingången ökade kraftigt och uppgick till 3,9 miljarder kronor (3,0).– Division Drift befäster sin position som Sveriges främsta drift- och underhållsleverantör av vägar då vi i årets upphandling behöll vår marknadsandel beträffande Trafikverkets basunderhåll. Med våra professionella och engagerade medarbetare ser jag med tillförsikt fram emot fortsättningen på verksamhetsåret 2021, avslutar Anders Gustafsson.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer