maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Svevia drar igång vägbygge mellan Målilla och Hultsfred

Svevia har fått uppdraget att bygga om väg 23 mellan Målilla och Hultsfred. För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten ska den cirka 10 kilometer långa vägsträckan bli mittseparerad och vara färdigställd december 2022.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

Vägsträckan som idag är en nio meter bred tvåfältsväg ska byggas om till en mittseparerad väg.

– Sträckan trafikeras av cirka 5 200 fordon per dygn och kommer växla mellan att vara en så kallad 2+1 väg medan delar av sträckan endast har ett körfält på varje sida om mittsepareringen, berättar Johan Andersson, Svevia.

Uppdraget omfattar även röjning av skog, losshållning av berg, anpassning till anslutande enskilda vägar, bullerskyddsvallar, bullerskyddsplank, omdragning av el- och telekablar samt busshållplatser, restaurering av vissa vägtrummor, samt en rörbro.

Under ombyggnationen kommer framkomligheten att påverkas på den del av sträckan där arbete utförs.

– Den passerande trafiken är alltid en utmaning för oss som jobbar med att bygga och underhålla vägar. Under arbetets gång kommer vi att behöva ställa ut trafikanordningar, skyddsbarriärer och göra hastighetsbegränsningar för att skapa en säker trafikmiljö för såväl trafikanter som för våra medarbetare som arbetar i arbetsfordon och ute på vägen.

Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket, startar under juni månad och ska vara färdigställt i december 2022. Kontraktet är värt cirka 160 miljoner kronor.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer