maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Svevia fick stort anläggningsjobb

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket renovera och bygga om gamla Skurubrons två bågbroar i Nacka så att den norra bron utformas för gång- och cykeltrafik och den södra bron till en lokalväg för fordonstrafik med ett körfält i vardera riktningen.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Kontraktet med Skurubron är värt cirka 195 miljoner kronor och är det första som Svevias specialistgrupp ”Stora projekt” räknat hem. Foto: Rickard Kilström/Svevia/Press

– Arbetet som ska utföras är i grunden en vanlig brorenovering. Men eftersom arbetet sker 30 meter över vattenytan och på ett sådant historiskt landmärke är det ändå ett väldigt speciellt uppdrag, säger Moritz Kolmar, Svevia.

Han beskriver att de under reparationstiden kommer att avlasta brokonstruktionen med ett avväxlingssystem som även fungerar som arbetsplattform och hindrar att spill från renoveringen hamnar i Skurusundet.

Svevia planerar att starta renoveringsarbetet i juli 2023 och vara klar under hösten 2025.

– Broarnas klassiska form med valv, pelare och den välvda brobanan ska bestå samtidigt som vi ska skapa en modern lösning för gång- och cykeltrafik på den ena bron och en vägbana för lokaltrafik på den andra. Vi ska också uppfylla särskilda krav från Trafikverket med reducerad klimatpåverkan genom vår energiförsörjning samt val av material och arbetsfordon, säger Moritz Kolmar.

Kontraktet som är värt cirka 195 miljoner kronor är det första som Svevias specialistgrupp ”Stora projekt” räknat hem.

– Att vi nu räknat hem ett sådant här kontrakt övertygar mig om att vår strategi att samla våra specialistresurser för tyngre anläggningsprojekt i en organisation var ett bra beslut. Svevias ambition är att fortsätta växa på anläggningssidan med en strategiskt avvägd kombination mellan stora och mindre anläggningsprojekt, säger Mattias Gretzer, regionchef för Svevias division Anläggning i Stockholm.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer