maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Svevia fortsätter sköta Sveriges största driftsområde

Driftområde Malmö är Sveriges största....

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Driftområde Malmö är Sveriges största. Uppdraget att och dygnet runt hålla vägarna säkra och framkomliga genom löpande drift- och underhåll har gått till Svevia. Svevia har även tidigare skött de skånska vägarna. Det nya kontraktet omfattar fyra år med möjlighet till två års option.– Driftområde Malmö är Sveriges största, med flera europavägar och viktiga transportleder till och från Europa. Det är här E6, E20, E22 och E65 startar – eller slutar beroende på hur man ser det – sin sträckning genom Sverige. På flera av dem passerar i snitt mellan 50 000 – 60 000 fordon per dygn. Så för att skapa mesta möjliga trafiksäkerhet och minimera trafikstörningarna utförs många åtgärder under natten då trafiktätheten är som minst, säger Anders Thomasson, Svevia.Vägnätet inom Malmö driftområde omfattar totalt 1859 kilometer väg. Åtgärder som ska göras är bland annat att röja dikeskanter, säkra vägtrummor så att vatten kan passera, laga vägskador, sköta om skyltar och laga vägräcken. Vintertid betyder det även halkbekämpning och snöröjning.– De senaste åren har vi dock inte behövt röja så mycket snö. Men när den kommer är det är utmanande på flera sätt. För det första gör geografin med öppna fält och ständig blåst att vägarna snabbt drevar igen. Här har vi aldrig några raka prydliga plogkanter som ligger kvar där vi lagt dem. Det är också en utmaning i planering av utrustning och resurser. Samtidigt som vi måste vara rustade för att kunna hantera ett rikligt snöfall betyder det också satsningar på något som nästan aldrig inträffar, säger Anders Thomasson.Kontraktet startade den 1 september och är värt cirka 66 miljoner kronor per år.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer