maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Svevia övertar vägunderhåll i Nora

Svevia har fått uppdraget av...

placeholder
Larsa

Lästid:  0 min

article

Svevia har fått uppdraget av Trafikverket att sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Nora. Kontraktet gäller från 1 september 2019.Svevias uppdrag är vintertid att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Totalt består driftområdet av 1 025 kilometer väg varav 259 kilometer grusväg. De stora höjdskillnaderna gör att både temperatur och nederbördsmängd kan variera kraftigt inom området.– Väg 55 går rakt genom området och trafiken präglas vintertid framförallt av turister som ska till och från Sälen. Flera av sträckorna är så kallade vinterkritiska vilket betyder att vi måste ha extra hög beredskap för halkbekämpning i de mest backiga delarna, säger Robin Svensson på Svevia.Noras driftområde är starkt präglat av sin geografi som består av stora höjdskillnader vilket gör att väglaget kan variera kraftigt inom bara några kilometer.– Driftområdet är inte så stort geografiskt, men ändå utmanande att överblicka då geografin gör att vi har flera klimatzoner och samma typ av utmaningar som jag känner igen från norra Sverige där jag kommer ifrån, konstaterar Robin Svensson.Sommartid utförs löpande vägunderhåll som till exempel att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.– Det är förhållandevis mycket grusväg i området så mycket av sommarens vägunderhåll präglas av åtgärder på grusväg.Driftområde Nora gränsar till driftområde Arboga där Svevia också är entreprenör.– Det är alltid en styrka med intilliggande driftområden. Det skapar synergieffekter, vi kan hjälpa varandra med resurser om det krisar och det gör oss starkare på den kringmarknad inom väg och infrastruktur som finns i området.Det nya kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 36 miljoner kronor per år.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer