maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Svevia räknade fel i bokslutet

Svevia har justerat rörelseresultatet från förra året med -125 miljoner kronor jämfört med resultatet i den tidigare publicerade bokslutskommunikén.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Joachim Hallengren, vd och koncernchef i Svevia. Foto: Rickard Kilström/Pressbild/Svevia

– Inför årsstämman upptäcktes felaktigheter i resultatredovisningen kopplade till enskilda delar inom division Industri. En utredning tillsattes för att fastställa orsakerna och storleken på avvikelserna, vilket har föranlett justering av resultatet för helåret 2023, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef i Svevia.

Justeringen av resultatet inom division Industri var en följd av så kallade projektnedskrivningar orsakade av ökade kostnader, enligt Svevia. "Sammantaget gav detta en väsentlig negativ resultatpåverkan", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Före årsskiftet påbörjades ett åtgärdsprogram för att anpassa verksamheten efter de utmanande marknadsförutsättningarna och det höga kostnadsläget. Svevia är ett stabilt företag med hög kompetens och stark finansiell ställning där huvuddelen av verksamheten har en god lönsamhet, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer