maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Svevias vinst ökade kraftigt

Det går bra för statligt...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Det går bra för statligt ägda Sveriva. Bolaget avslutade 2020 med ett kraftigt förbättrat helårsresultat om 338 miljoner kronor (202).– Jag summerar ett framgångsrikt år 2020, där Svevia, trots utmanande tider, förbättrar sitt helårsresultat kraftigt. Den globala coronapandemin har hittills inte haft någon nämnvärd negativ inverkan på produktionen. Vi noterar dock en minskad omsättning från privat sektor för division Industri och i viss mån färre tilläggsbeställningar för division Drift, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.Orderingången var dock lägre än samma period föregående år och uppgick till 1,1 miljarder kronor (1,8). Orderstocken vid årets slut ökade till 9,0 vilket i stort var relaterad till en bra orderingång från driftupphandlingen tidigare under året.– Den höga orderstocken gör Svevia väl positionerat inför framtiden. Division Drift behåller sin position som Sveriges ledande driftentreprenör och levererar trots en mild vinter ett starkt resultat på samma nivå som föregående år. Division Industri behåller sin totala marknadsandel men minskade sitt resultat jämfört med rekordåret 2019. Division Anläggning har efter några tuffa år vänt utvecklingen och uppvisade för sjätte kvartalet i rad ett positivt resultat. Dotterbolaget Arento fortsätter att utvecklas externt och gör ett bra resultat med förbättrad marginal, säger Gustafsson

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer