maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Swecon vill utbilda kunderna i klimatfrågor

Swecon Group har hållbar utveckling högt på agendan, och står långt ifrån klimatskeptikernas världbild. Nu vill bolaget ta ansvar genom att också utbilda kunderna i vad vetenskapen säger om klimatet och vart det är påväg.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Genom SBTi får vi en tydlig och vetenskapligt validerad färdplan som stöttar oss när vi investerar i initiativ som bidrar till klimatomställningen, säger Ulf Hellström, vd på Swecon Sverige. Foto: Swecon/Pressbild

Swecon har fattat beslut om att sätta vetenskapligt baserade och ambitiösa mål mot en värdekedja med nettonollutsläpp senast 2045 med betydande utsläppsminskningar redan till 2030. För att vara transparenta i utvecklingen har Swecon Group åtagit sig att ansluta till det så kallade Science Based Targets initiative (SBTi).

SBTi, står för Science Based Targets initiative, och är en global rörelse som syftar till att hjälpa företag och organisationer att fastställa klimatmål som är i linje med den senaste vetenskapen om klimatförändringar.

– Byggbranschen genomgår en genomgripande förändring. Klimatförändringarna är en av de stora utmaningarna som vi måste ta hand om som näringsliv och samhälle. Att engagera sig i Science Based Targets-initiativet understryker fokus på våra egna utsläpp, men också den nära dialogen med våra kunder och leverantörer för att stödja och driva varandra i rätt riktning mot utfasning av fossila bränslen, säger Niklas Lindberg, Executive Vice President på Swecon Group.

Samtliga Swecon-koncernens fem geografiska marknader ingår i Science based target-ambitionen.

– Genom SBTi får vi en tydlig och vetenskapligt validerad färdplan som stöttar oss när vi investerar i initiativ som bidrar till klimatomställningen, säger Ulf Hellström, vd på Swecon Sverige.

Fram till idag har över 4 000 företag mål validerade genom SBTi, vilket innebär att deras utsläppsminskningsmål är i linje med den senaste klimatvetenskapen. Fokus ligger på att få företag över hela världen att halvera utsläppen före 2030 och uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Den senaste klimatvetenskapliga rapporten från FN:s klimatpanel IPCC – som av FN beskrivs som "kod röd för mänskligheten" – visar att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C, men denna tröskel är farligt nära. Initiativet är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute och Världsnaturfonden.

– Tempot i omställningen måste öka. För att vi ska kunna åstadkomma en snabbare omställning, så behöver vi samverka genom hela värdekedjan. Här är vi på Swecon en viktig kugge, som säljare och utbildare gentemot våra kunder, säger Helena Storsten, hållbarhetschef på Swecon Group.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer