maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Teknikföretagen märker att byggbranschen bromsar

Index för affärsläget för teknikindustrin i Sverige minskar för femte kvartalet i rad. Andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande visar sammantaget en liten minskning. Byggbranschen är en stor beställare av teknikindustrins företag.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – Byggmarknaden i Sverige förväntas gå ett svårt 2023 till mötes. Teknikföretag som levererar till Sveriges byggsektor börjar redan nu märka av en minskad orderingång från byggindustrin, säger Bengt Lindqvist. Foto: Teknikföretagen

– Efterfrågan på teknikindustrins produkter är cyklisk och konjunkturtoppen är passerad för denna gång. I kombination med den kostnads- och inflationschock vi ser så kommer det att inverka negativt på teknikindustrins affärsläge framöver, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

Index över teknikindustrins sammantagna bedömning av affärsläget avtar återigen från en hög nivå, vilket även är fallet för teknikindustri i euroområdet. Man ska komma ihåg att även inbromsningen i byggbranschen sker från en historisk hög nivå. Men inbromsningen har redan börjat och lär pågå hela 2023 enligt de flesta bedömare.

Orderingången i viss teknik ökar dock något sammantaget. Bidraget kommer främst från transportmedelsindustrin och tillverkare av elmaskiner och elapparatur inklusive energiteknik.

Ökad orderingång från exportmarknaden visar också leverantörer till bygg‐ och anläggningssektorn. Däremot visar byggleverantörer en klart minskad orderingång från Sverige.

– Byggmarknaden i Sverige förväntas gå ett svårt 2023 till mötes. Teknikföretag som levererar till Sveriges byggsektor börjar redan nu märka av en minskad orderingång från byggindustrin, säger Bengt Lindqvist.

I maskinindustrin fortsätter orderingången att minska, likaså för leverantörer till maskinindustrin och leverantörer till motorfordonsindustrin samt för instrumentindustrin.

Text:

Teknikföretagen

Teknikföretagens konjunkturbarometer för 4:e kvartalet omfattar bedömningar från 492 företag med en försäljning på sammanlagt till 702 Mdr SEK, varav 81 procent säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer