maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Testverksamhet för cement ska kartläggas

Vinnova ska kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong i Sverige. Regeringen vill också ha förslag på åtgärder som kan skapa förutsättningar för en samordning vid en kraftigt ökad efterfrågan på verksamheten.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Vinnova ska kartlägga befintlig test- och provningsverksamhet för cement och betong i Sverige på uppdrag av regeringen. Foto: Cementa

Sedan månadsskiftet sker inga nya sprängningar på Cementas område i Slite på Gotland. Istället håller man produktionen igång genom att ta hand om de 700 000 ton sten som redan losshållits, rapporterar SVT Gotland. Tillsammans med inköpt material kommer det att räcka till tre månaders cementproduktion.  

I ett läge där import av kalksten eller cement är en möjlig ersättning till ett bortfall av inhemsk produktion finns det risk att test- och provningskapaciteten för cement och betong skapar en flaskhals. Även byte till annan inhemsk kalksten för cementproduktion kommer medföra ökad belastning på test och provningsverksamheten, anser regeringen. Om ett ökat behov av test- och provning av ett stort antal produkter uppstår blir det nödvändigt att samordna existerande resurser samt vid behov utöka kapaciteten för att säkerställa att nödvändig testning kan genomföras snabbt, effektivt och ändamålsenligt. Detta menar regeringen skulle kunna mildra störningar störningar till följd av cement- eller betongbrist i byggandet av bland annat transportinfrastruktur, bostäder, vindkraft samt störningar i gruvindustrins produktion.

Ett uppdrag att kartlägga den test- och provningsverksamhet inom cement och betong som i dag finns tillgänglig för svenska aktörer skulle skapa förutsättningar för en sådan samordning.

Det är det uppdraget som nu ålagts Vinnova och som ska vara helt slutfört i februari nästa år, men delrapporteras redan den 15 december.

 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer