maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Torventreprenörerna fick kanonår

Sveriges skörd av energitorv visar...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Sveriges skörd av energitorv visar på en stor ökning av produktionen 2018 jämfört med 2017. Största produktionen av energitorv skedde i Jämtlands och Norrbottens län. Det visar kartläggning gjord av Sveriges geologiska undersökning (SGU)Den totala volymen producerad torv i Sverige ökade med nästan 40 procent under 2018 jämfört med föregående år. Även den areal som aktivt nyttjats vid uttaget av torv ökade jämfört med föregående år. Variationer i torvproduktionen över tid beror på förändringar i efterfrågan samt väderförhållanden. Torvskörden under sommaren 2018 gynnades av det varma och torra vädret. Enligt uppgift från Branschföreningen Svensk Torv var den höga produktionen under 2018 även en följd av ett ökat behov av energitorv på marknaden, då den kalla vintern 2017/18 skapade en bränslebrist i Sverige.Den totala produktionen av torv i Sverige uppgick till cirka tre miljoner kubikmeter. Av dessa var 62 procent energitorv (1,9 miljoner kubikmeter) och 38 procent odlingstorv (1,1 miljoner kubikmeter). Den rapporterade produktionen har skett på koncessionsbelagda torvmarker belägna i 15 av landets län. Största produktionen av energitorv har skett i Jämtlands (21%), Norrbottens (15%) och Kronobergs län (12%). Det totala energiinnehållet i den energitorv som producerades under 2018 uppgår till 1,9 Terawattimmar. Med undantag av ökningen under 2018 har det under de senaste två-tre decennierna skett en nedåtgående trend i produktionen av energitorv. I detta perspektiv ligger produktionen under 2018 i linje med genomsnittliga produktionen under 2000-talet.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer