maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikveket ska undersöka infrastrukturen i norra Sverige

Flera stora företagsetableringar pågår i Norrbottens och Västerbottens län, och det kommer ställa högre krav på infrastrukturen. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att kolla läget och analysera vad som behöver byggas och snabbas på.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Regeringen ser stora möjligheter för norra Sverige att bli en motor för gröna innovationer och när nya hållbara industrier etablerar sig kan denna del av landet bli ledande i den globala klimatomställningen. Det finns därför ett behov av att få en lägesuppdatering för de planerade åtgärder i transportinfrastrukturen som kan vara till gagn för utvecklingen i norr och samtidigt analysera om några av åtgärderna går att tidigarelägga, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Trafikverket får i uppdrag att beskriva aktuell status och aktuellt planeringsläge för de åtgärder i den nationella planen för transportinfrastruktur som har betydelse för att åtgärda eventuella brister och flaskhalsar som kan uppstå i transportsystemet med anledning av de större företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår i Norrbottens och Västerbottens län. Trafikverket ska också redogöra för möjligheten att tidigarelägga åtgärderna för att så tidigt som möjligt få till stånd önskvärda effekter.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 september 2023.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer