maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket anpassar kontrakten för ökat dieselpris

Kriget i Ukraina har medfört ökade drivmedelspriser i pågående kontrakt för Trafikverkets leverantörer. Detta ska nu justeras, beslutet fattades redan i april.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana fattar beslut om att justera kontrakten för höjda kostnader för diesel. Foto: Trafikverket

På grund av de ökade drivmedelspriserna beslutade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana i april att kostnader för drivmedel ska regleras och att Trafikverket ska se över hur prisökningarna bäst ska regleras. Detta för att i befintliga kontrakt minska risken för obestånd och konkurser, samt i kommande kontrakt minska risken för högre anbudspriser på grund av osäker kostnadsutveckling.

Regleringen kommer att baseras på vilken form av kontraktsförutsättningar och entreprenad som leverantören har. Index regleras med januari som basmånad och reglering sker från och med februari.

I underlaget står också: "En förutsättning för ersättning enligt denna underrättelse är att entreprenören tillser att reglering sker mot berörda underentreprenörer". Stickprov kommer att göras och bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna kommer att bevaka att så sker.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer