maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Trafikverket anpassar kontrakten för ökat dieselpris

Kriget i Ukraina har medfört ökade drivmedelspriser i pågående kontrakt för Trafikverkets leverantörer. Detta ska nu justeras, beslutet fattades redan i april.

Foto: Trafikverket

Lästid

0 min
Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana fattar beslut om att justera kontrakten för höjda kostnader för diesel.
Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana fattar beslut om att justera kontrakten för höjda kostnader för diesel.
Dela

På grund av de ökade drivmedelspriserna beslutade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana i april att kostnader för drivmedel ska regleras och att Trafikverket ska se över hur prisökningarna bäst ska regleras. Detta för att i befintliga kontrakt minska risken för obestånd och konkurser, samt i kommande kontrakt minska risken för högre anbudspriser på grund av osäker kostnadsutveckling.

Regleringen kommer att baseras på vilken form av kontraktsförutsättningar och entreprenad som leverantören har. Index regleras med januari som basmånad och reglering sker från och med februari.

I underlaget står också: "En förutsättning för ersättning enligt denna underrättelse är att entreprenören tillser att reglering sker mot berörda underentreprenörer". Stickprov kommer att göras och bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna kommer att bevaka att så sker.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer