maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket fixar pengar till fler snabbladdare

Trafikverket beviljar stöd till 17 nya snabbladdstationer för elbilar – de flesta finns i de nordligaste länen, och några i övriga landet. Utbyggnaden kräver bland annat anläggningsmaskiner och skapar markjobb.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Fler laddstationer betyder också fler schaktjobb Foto: Trafikverket/Pressbild

- En utbyggd laddinfrastruktur är en förutsättning för övergången till elfordon, vilket också bidrar till klimatmålen om minskade utsläpp av växthusgaser. Trafikverket ger ekonomiskt stöd för att snabba på utbyggnaden på sträckor där snabbladdare fortfarande saknas. Cirka 96 miljoner kronor beviljas nu i stöd, säger Hanna Eklöf, utredningsledare klimatfrågor vid Trafikverket.

I den här omgången fanns det möjlighet att söka stöd längs 37 vägsträckor och på 17 av dessa kommer det att byggas snabbladdstationer. De ska vara färdigställda och i drift under nästa år.

Det önskade avståndet mellan snabbladdstationer på en sträcka kan variera från sex till tio mil. Det kortare avståndet är en del i en EU-överenskommelse där laddstationer för lätta och tunga fordon ska finnas på minst var 60:e kilometer på det transeuropeiska transportnätets stomnät.

- I dagsläget är 51 av de 85 publika laddstationer vi tidigare har beviljat stöd till i drift. Samtliga är byggda längs större vägar i glesbygder och där snabbladdning saknats, främst i Norrlands inland. Under 2023 och 2024 kommer ytterligare 32 laddstationer komma i drift, säger Hanna Eklöf, utredningsledare klimatfrågor vid Trafikverket.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer