maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket ger ut ny vägledning för miljöbedömningar

Trafikverket har gett ut en ny vägledning där man delar med sig av sin syn på hur miljöbedömningar och miljöbeskrivningar bör tillämpas i väg- och järnvägsprojekt.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Trafikverket har gett ut en ny vägledning kring hur miljöbedömningar och miljöbeskrivningar bör tillämpas i väg- och järnvägsprojekt. Foto: Trafikverket

Syftet är att genom ett uppdaterat och användbart metodstöd bidra till en jämn och god kvalitet, och en bättre miljö.

Vägledningen ersätter ”MKB-handboken” och har till syfte att genom ett uppdaterat och användbart metodstöd bidra till en jämn och god kvalitet, och en bättre miljö. Det har skett omfattande förändringar i lagstiftning, planläggningsprocessen och i miljöbedömningspraktiken sedan den togs fram. Behovet av ett aktuellt stöd har omsatts i den nya vägledningen.

– En målsättning med vägledningen är att våra miljöbedömningar och miljöbeskrivningar ska hålla en god och jämn kvalitet och vara ett verktyg för miljösäkring i projekten. Vår förhoppning att vägledning leder till både bättre miljö och mindre risk för förseningar och fördyringar, säger Thomas Grönlund, Trafikverket, som lett arbetsgruppen som tagit fram vägledningen. MKB:er och miljöbeskrivningar som håller en god kvalitet är användbara underlag för beslutsfattare och allmänhet och förenklar länsstyrelsernas godkännande av MKB.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer