maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket: gigantiska entreprenader ut på räkning

Ostlänken ska vara Sveriges största infrastruktursatsning i modern tid. Nu går projektet in i en ny fas i samband med att de första gigantiska entreprenaderna ska handlas upp i storleksordningen runt 10 miljarder, så kallade volymentreprenader.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article För tillfället pågår förberedande arbeten inför bygget av den 16 mil långa dubbelspåriga järnvägen mellan Järna och Linköping. Nu publicerar Trafikverket ansökningsinbjudningarna för två av projektets volymentreprenader. Foto: Trafikverket

För tillfället pågår förberedande arbeten inför bygget av den 16 mil långa dubbelspåriga järnvägen mellan Järna och Linköping. Nu publicerar Trafikverket ansökningsinbjudningarna för två av projektets volymentreprenader.

- Genom att genomföra färre men större entreprenader så kan vi skapa bättre förutsättningar för ett tids- och kostnadseffektivt byggande, säger Magnus Sjöberg, programchef för Ostlänken.

Trafikverket räknas som Sveriges största byggherre (beställare) och ska under den kommande 10-årsperioden bygga ut, uppgradera och modernisera Sveriges infrastruktur till en kostnad av 700 miljarder kronor.

- Trafikverket vill vara leverantörens första val. Vi behöver leverantörernas kunskap för att kunna genomföra vårt uppdrag. Strategin för volymentreprenaderna är att involvera både entreprenörer och konsulter tidigt i processen för att vi tillsammans ska kunna hitta innovativa och hållbara lösningar på utmaningar som klimatomställning, kostnadsstyrning och kompetens- och resurstillgång, säger Magnus Sjöberg.

Volymentreprenadernas långa genomförandetid, komplexitet och stora omfattning innebär att Trafikverket även riktar sig till leverantörer på den internationella marknaden.

- Vi behöver stärka vår förmåga att leda större affärer på en internationell marknad, speciellt med fokus på samverkan och ömsesidig förståelse för beställare, konsulters och entreprenörers drivkrafter, säger Magnus Sjöberg.

Text: Micael Appelgren

Volymentreprenader

Volymentreprenader är kontrakt i storleksordningen runt 10 miljarder kronor och genomförandetider på 8-10 år. Entreprenadformen bygger på en utvecklad form av Early Contractor Involvement (ECI). Målsättningen är att genom tidig leverantörssamverkan och med utgångspunkt från tydliga kontraktsförutsättningar skapa ett effektivt byggande med rätt kvalitet som också inkluderar rätt LCC-perspektiv, reducerar kostnaderna och minskar klimatpåverkan. Det sker genom ett gränsöverskridande samarbete baserat på förtroende och tillit.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer