maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket har inte koll enligt Riksrevisionen

Kostnaderna för vinterunderhåll på de...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Kostnaderna för vinterunderhåll på de svenska järnvägarna är nästan dubbelt så höga än upphandlat. Det visar en ny granskning gjord av Riksrevisionen. En av anledningarna är att Trafikverket inte har tillräcklig koll på sin anläggning och därmed inte upphandlar på rätt sätt. Varje år betalar Trafikverket omkring 3,7 miljarder kronor för de så kallade basunderhållskontrakten. Det är betydligt mer än vad som var upphandlat från början, enligt Riksrevisionen. Av 31 granskade entreprenader är det endast i tre fall som kostnaderna har varit av samma, eller lägre, storlek som det ursprungliga anbudet.– Vår övergripande slutsats är att Trafikverkets upphandlingar inte fungerar effektivt, och att staten därför sannolikt får mindre drift och underhåll för pengarna än vad som annars hade varit möjligt, säger riksrevisor Helena Lindberg.I genomsnitt var kostnadsökningen 74 procent, men vinterunderhållet sticker ut med hela 91 procent. Vinteråtgärder utgör ungefär en tiondel av kontrakten.Granskningen visar vidare att Trafikverket saknar grundläggande förutsättningar att förändra den rådande situationen. Till exempel uppfyller inte Trafikverkets it-system de krav som kan ställas på ett effektivt anläggningsregister. Myndigheten saknar därmed ett system som kan ge en samlad bild av tillståndet i anläggningen, inklusive historiska tillstånd och tänkbara framtida tillstånd. Myndigheten samlar heller inte systematiskt in information av vilka underhållsarbeten som köpts inom ett kontrakt.– Det försvårar Trafikverkets arbete på flera sätt. Bland annat går det inte att använda genomförda besiktningar för att förutse hur anläggningarna slits och vilket underhåll som kommer att behövas, säger Sherzod Yarmukhamedov.Trafikverket får därför i rekommendation att inrätta ett nytt it-system, ta framen rutin för systematisk inrapportering av köpta mängder och dess kostnader inom ett kontrakt samt att förbättra analysarbetet i syfte att bättre kunna identifiera det framtida underhållsbehovet och planera underhållsåtgärderna.Trafikverkets generaldirektör kallas nu till riksdagens trafikutskott för att svara på frågor kring rapporten, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer