maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Trafikverket kan bygga statliga cykelvägar

Trafikverket redovisar ett antal förslag för att förbättra möjligheten att cykla i Sverige. Ett förslag i en rapport är staten ska bygga cykelvägar.

Foto: Roman Hassas/Trafikverket

Lästid

0 min
Maskinentreprenören Jansson Entreprenad river cykelbro i Vårby backe. Men nästa steg kan bli att maskinentreprenörer även får bygga cykelvägar åt Trafikverket
Maskinentreprenören Jansson Entreprenad river cykelbro i Vårby backe. Men nästa steg kan bli att maskinentreprenörer även får bygga cykelvägar åt Trafikverket
Dela

– Vi samarbetar regelbundet med Sveriges cykelorganisationer, bland annat via det Nationella cykelrådet där vi har ordförandeskapet. I det här uppdraget har vi haft god dialog med intresseorganisationerna vilket har resulterat i fyra identifierade utvecklingsområden, berättar Anna Liljehov, nationell samhällsplanerare. Anna har arbetat med uppdraget, som nu redovisas till regeringen, tillsammans med kollegorna Lina Sandberg och Bikram Singh.

Ett av utvecklingsområdena som lyfts fram är att Trafikverket genomför åtgärder som främjar cykel längs med det statliga vägnätet genom finansiering, anläggning samt drift och underhåll. Även andra aktörers cykelåtgärder möjliggörs via den medfinansiering som Trafikverket ansvarar för.

Vad gäller friliggande cykelvägar längs det statliga vägnätet är verkets uppfattning att Trafikverket endast har mandat att bygga cykelvägar när det finns ett funktionellt samband med en statlig väg utifrån nuvarande lagstiftning och uppdrag. I övrigt är det ett kommunalt ansvar att bygga cykelvägar.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer