maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket kan ta över järnvägsunderhållet i egen regi

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta reda på förutsättningarna för att ta över delar av järnvägsunderhållet i egen regi. Uppdraget ska redovisas den 20 april 2022.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Regeringen vill öka den statliga styrningen av järnvägensunderhållet genom att ge Trafikverket i uppdrag att redovisa hur delar av underhållet kan utföras i Trafikverkets regi. Foto: FSJ

– Regeringen vill öka den statliga styrningen av järnvägensunderhållet genom att ge Trafikverket i uppdrag att redovisa hur delar av underhållet kan utföras i Trafikverkets regi. Jag vill se en tydligare kontroll av hur resurserna används för underhåll, säger Tomas Eneroth.

Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att ta nästa steg vilket bland annat innefattar att redovisa vilka åtgärder som Trafikverket fortsatt behöver vidta för att kunna bedriva visst järnvägsunderhåll i egen regi och redovisa beräkningar och en beskrivning av de kostnader som Trafikverket bedömer uppkommer om underhållet genomförs i egen regi. Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet den 20 april 2022.

Branschföreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, där även ett antal ME-medlemmar är med, är starkt kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet.

- Realiseras regeringens tankar på det sätt som föreslagits av infrastrukturminister Tomas Eneroth riskerar järnvägsunderhållet att försämras kraftfullt. Att Trafikverket ska bygga upp en omfattande egenregiverksamhet skulle förflytta fokus och kosta mer skattepengar än det skulle ge effekt, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer anser att underhållet och utförandet av entreprenader för järnväg ska fortsatt upphandlas i konkurrens. Istället för att utreda ett förstatligande av järnvägsunderhållet bör Trafikverket i samråd med aktörerna i järnvägsbranschen utveckla gränssnitten i underhållskontrakten på en kontinuerlig basis.

"Staten ska inte medverka till osund konkurrens genom att konkurrera med privata företag på en redan konkurrensutsatt marknad. Det är av största vikt med en stabil och långsiktig politisk enighet skapas för att utvecklingen av det svenska järnvägsnätet ska komma till stånd". Skriver FSJ i ett uttalande.

Bakgrunden till att regeringen landat i detta är att man i mars 21 mars 2018 gav en särskild utredare i uppdrag att utreda hur järnvägsunderhåll, i form av basunderhåll, kan överföras från Infranord AB till Trafikverket. Därefter har regeringen beslutat om ett antal tilläggsdirektiv till utredaren. Utredningen redovisade sina förslag den 31 mars 2020 och förslaget remitterades därefter. Nu kommer detta förslag från infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det var år 2010 som riksdagen beslutade om att avreglera järnvägsunderhållet och låta privata aktörer utföra jobben. Sedan dess har ett antal maskinentreprenörer blivit specialister på området.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer