maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket ska säkra upp materialtillgången

Trafikverket ska ta fram förslag på hur försörjningen av så kallade strategiska insatsvaror som till exempel järnvägsräls säkerställs både vid normala omständigheter och i krigstid.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Trafikverket ska fram en plan för hur tillgången på viktiga insatsvaror för infrastrukturbyggande kan säkras, både under normala omständigheter och i krigstid. Foto: Pixabay

Syftet med att säkra tillgången till insatsvaror är att Trafikverket alltid ska kunna uppfylla sina åtaganden att bygga, underhålla och driva statliga vägar och järnvägar. De strategiska insatsvaror som används är till exempel cement, järnvägsräls och järnvägssliprar. Trafikverket köper i dag själv in vissa av dessa varor och tillhandahåller dem till entreprenörer som bygger på Trafikverkets uppdrag.

– Senaste årens störningar i leveranskedjor på grund av pandemin och annan osäkerhet i omvärlden visar på ett ökat behov av att säkra försörjningen av strategiska insatsvaror. Uppdraget syftar till att öka Sveriges förmåga att klara störningar i leveranskedjor och att säkra tillgången till viktiga materiel för satsningar på infrastrukturbyggande, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ska enligt det nya regeringsuppdraget redogöra för vilka olika typer av materiel som bör definieras som strategiska insatsvaror och lämna förslag på hur tillgången till dessa ska säkerställas vid såväl normala omständigheter som vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig. I uppdraget till Trafikverket ingår att analysera om tillgången till de olika strategiska insatsvarorna ska säkras genom avtal med externa parter eller i egen regi.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 1 oktober 2022.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer