maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket vill vara ett föredöme inom jämställdhet

Trafikverket ska bli ännu bättre på jämställdhet och har som mål att vara ett föredöme för hela branschen.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Trafikverket vill vara ett föredöme för hela branschen när det gäller jämställdhetsarbete. Foto: Pressbild/Blåkläder Foto: Pressbild/Blåkläder

– Jämställdhet är viktigt på Trafikverket och vi är bra på det, men det betyder inte att vi inte kan bli bättre. Jämställdhetsarbetet måste ske löpande och får inte stanna av eller hanteras som en separat fråga, vi kan driva frågan och vara ett föredöme för hela branschen och integrera jämställdhetsperspektivet på alla nivåer i Trafikverket, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

Trafikverket har nu redovisat regeringsuppdraget att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering med syftet att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Att kvinnor är underrepresenterade i hela transport- och anläggningsbranschen är ingen nyhet. Omkring 7 procent av lastbilsförarna är kvinnor och inom bygg och anläggning finns 6 procent kvinnor enligt Trafikverkets uppgifter.  2020 arbetade 42 procent kvinnor och 58 procent män på Trafikverket.

– Men jämställdhet handlar inte enbart om jämn könsfördelning utan perspektivet ska finnas i det dagliga arbetet. Branschen behöver till exempel arbeta med att förändra en traditionellt mansdominerad kultur. Och Trafikverket behöver fortsätta utveckla socialt ansvarsfulla affärer och se till att fler yrkesgrupper blir jämställda samt analysera digitaliseringens inverkan på jämställdhet, uppger Trafikverket.

Fokus framåt för myndigheten är att integrera jämställdhetsperspektivet i alla delar av verksamheten och att samtidigt få med sig branschen i det arbetet.

– Jämställdhetsperspektivet behövs i samtliga led av beslutsfattande, planering och utförande. Målet är att jämställdhetsperspektivet ska vara en naturlig del i Trafikverkets uppdrag. För att nå detta behöver jämställdhetsperspektivet förtydligas i Trafikverkets styrning, i övergripande mål och i stöddokument. Även Trafikverkets forsknings- och innovationsverksamhet med bäring på jämställdhet behöver fortsätta att utveckla, säger Rolf Lundgren, säger Rolf Lundgren, utredningsledare på Trafikverket.

Trafikverket ska fortsätta redovisa arbetet med jämställdhetsintegrering till regeringen fram till och med 2025.

 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer