maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverket skärper sig

Trafikverket, som kritiserats hårt av Riksrevisionsverket genomför en kraftsamling "för ökad effektivitet och nytta för medborgare och näringsliv". Skärpningen syftar till att säkerställa användningen av skattemedel.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Patrick Guné, verksamhetsområdeschef Stora projekt. Foto: Trafikverket/Pressbild

Nu intensifieras granskningen inom Trafikverket och extra revisioner genomförs till att börja med i fem olika kontrakt. Trafikverket har identifierat stora så kallade slutkostnadsavvikelser i fem entreprenadkontrakt, där kostnaderna har ökat kraftigt jämfört med tidigare prognoser.

– Trafikverket kommer därför att intensifiera insatser för att möta kraven på effektiv hantering av skattemedel. För att säkerställa att faktureringen stämmer överens med den avtalade leveransen kommer Trafikverket att intensifiera sin granskning och genomföra extra revisioner, säger Patrick Guné, verksamhetsområdeschef Stora projekt.

Fokus ska ligga på att revidera kontrakt med kraftiga kostnadsökningar jämfört med tidigare prognoser, bland annat inom vägprojektet E4 Förbifart Stockholm; kontrakt delprojekt Lovön och Vinsta, Varbergstunneln samt järnvägsprojektet Västlänken; delprojekten Centralen och Korsvägen.

– Granskningen, som en del av Kraftsamlingen, syftar också till att motverka yrkesfusk och att sociala krav efterlevs, säger Patrick Guné.

De förstärkta revisionerna ska också motverka kriminalitet och yrkesfusk inom byggbranschen.

Granskningen ska även säkerställa efterlevnaden av sociala krav. Vid identifiering av oegentligheter och brister i entreprenaderna kommer Trafikverket att agera skyndsamt, som man skriver i ett pressmeddelande. En fortsatt dialog med leverantörer och entreprenörer är också en viktig del av detta arbete för att stärka sund konkurrens och goda relationer, menar man.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer