maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Trafikverket skärper vitesbestämmelser

I mitten av oktober trädde...

Lästid

0 min
Dela

I mitten av oktober trädde nya vitesbestämmelser för brister i arbetsmiljö och säkerhet i kraft, utfärdade av Trafikverket. Fler vitesbestämmelser har tillkommit inom järnväg och numera är även konsulter vitesbelagda.Vitesbestämmelserna baseras på krav inom trafiksäkerhet, elsäkerhet och arbetsmiljö oavsett om det är väg eller järnväg som projekteras, byggs eller underhålls. Precis som tidigare har vitesbestämmelserna fokus på de arbetsmoment där brister kan få störst konsekvenser och vitet är ett av verktygen för att ge ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatserna.– En av de största förändringarna är att det inte längre bara är arbetsplatskontrollanter som kan utföra kontroller som kan leda till vite, nu har till exempel även projektledare och underhållsingenjörer samma möjligheter, förklarar Anders Stjernström på Trafikverket som varit med och arbetat fram de nya bestämmelserna.När det gäller järnväg skärps nu regelverket upp bland annat vad det gäller skyddsåtgärder för avstängt spår samt att avsaknad av höjd- sidospärr på maskinerna kan leda till vite. Vitesbeloppen är ungefär desamma som tidigare.Bestämmelserna gäller alla Trafikverkets verksamhetsområden – men gäller inte retroaktivt i pågående kontrakt.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy