maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverkets prognos: 240 mil elväg på 10 år

Trafikverket har tagit fram en...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Trafikverket har tagit fram en utbyggnadsplan för elvägar i Sverige. Med start under andra halvan av 2020-talet är bedömningen att bygga omkring 240 mil elväg på tio år.– Elvägar är en lösning som har potential att reducera utsläppen för de så kallade fjärrtransporterna. Vi har tagit fram en plan för en etappvis utrullning och bedömer att kvarvarande frågetecknen kring exempelvis juridiken, kan lösas fram till en eventuell utbyggnad startar, menar Kenneth Natanaelsson, biträdande programledare, Trafikverket.Utbyggnadsplanen baseras på att vägtransportsystemet successivt elektrifieras över tid och att en storskalig utbyggnad av elvägar startar under andra halvan av 2020-talet.– Det finns stor potential att reducera de fossila utsläppen från den tunga trafiken över tid med olika typer av åtgärder. Klimateffekterna från elvägar är lägre än vad tidigare bedömningar har visat, men förväntas ändå kunna bidra med en reduktion på upp emot cirka 15 procent av de totala utsläppen från tung trafik år 2040, säger Kenneth Natanaelsson.Trafikverket påvisar också i utredningen att också att det finns andra alternativa lösningar för att elektrifiera fjärrfordonen i framtiden som kan vara ännu bättre och den utvecklingen behöver därför följas löpande. Vilken teknik som kommer ha rimliga förutsättningar i Sverige och på en internationell marknad, framförallt inom EU, är svårt att förutse och beroende på hur dessa utvecklas både tekniskt och marknadsmässigt.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer