maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverkets underhåll i egen regi kan starta 2025

Trafikverket planerar för att sköta underhåll av Södra Malmbanan, Ostkustbanan samt Mälarbanan i egen regi. Bedömningen är att verksamheten med planering och produktionsledning med egen personal kan påbörjas 2025.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Om tre år kan Trafikverket komma igång med det första järnvägsunderhållet i egen regi. Foto: Pixabay

Områdena för underhåll i egen regi har valts utifrån förutsättningarna i nuvarande kontrakt och för olikheterna i områdena. Det kan röra sig om skillnader i klimat, att det är dubbelspår eller mycket tung godstrafik på en del ställen eller att spåren, som i fallet med Mälarbanan, går genom ett storstadsområde med tät persontrafik.

– Det här gör att Trafikverket lär sig mer om sin roll som beställare, uppger Håkan Äijä, chef på avdelning Säkerhetstyrning på Underhåll.

2025 är bedömningen att vara igång med planering och produktionsledning med egen personal på Södra Malmbanan, inklusive Haparandabanan och på Ostkustbanan 2026. På Mälarbanan kan införandet av underhåll i egen regi starta 2027. För att undvika stora fördyringar med brutna entreprenadavtal kommer underhåll i egen regi att ske i samband med att kontrakten löper ut.

– I upplägget med underhåll i egen regi tar Trafikverket operativt ansvar för det dagliga arbetet på järnvägen. Vi planerar också för egna resurser när det gäller produktionsledning, planering och utveckling av maskinmarknaden och periodisk mätning. Övriga operativa resurser handlas upp. Det här upplägget gör att Trafikverket får mer insyn i det operativa arbetet och kan så förbättra förutsättningarna för företag att utvecklas och verka på marknaden, säger Håkan Äijä.

Syftet med tre olika områden i egen regi är att utveckla både Trafikverket som beställare och marknaden. Marknaden för järnvägsunderhåll är under utveckling och behöver ha stabila och långsiktiga förutsättningar. Genom mer kunskap om affärsupplägg kan både Trafikverket utvecklas som beställare och entreprenörerna utvecklas.

Trafikverkets ska också arbeta för att öka produktivitet, innovation och effektivitet på marknaden. Det kan exempelvis innebära försök med olika typer av affärsupplägg och olika entreprenadformer. Över tid behöver mixen av åtgärder variera och frågorna studeras och utvecklas kontinuerligt av akademi, industri och Trafikverket i samverkan

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer