maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverkets upphandlingar får kritik

Stockholms Handelskammare konstaterar i ny...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Stockholms Handelskammare konstaterar i ny rapport att kostnaderna för infrastrukturåtgärder de senaste åren ökat nästan tre gånger mer än inflationen. Skälen är flera, bland annat dåliga beslutsunderlag, brister i projekteringen och bristfälliga upphandlingar.Det är Jan-Eric Nilson, professor emeritus vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som arbetat fram rapporten åt Stockholms Handelskammare. Otillräckliga beslutsunderlag, okritisk beredning av projekt och bristfälliga upphandlingar är tre stora problem som leder till att kostnaderna för infrastrukturprojekt sväller.I en särskild fallstudie visar Stockholms Handelskammare att förseningen av Förbifart Stockholm föranlett att nyttor om sammanlagt 5,8 miljarder kronor gått om intet, samtidigt som kostnader om 3,3 miljarder kronor tillkommit. Även dessa beräkningar svarar professor Jan-Eric Nilson för.– Dessvärre är det inte en engångsföreteelse, utan någonting som händer med regelbundenhet och som vi ser i fall efter fall. Det gör att hela planeringen runt infrastruktur blir kantad av osäkerhet och att projekt riskerar att falla eller att det blir betydligt dyrare än man från början tänkt sig, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare.Av rapporten framgår alltså att investeringskostnader för infrastruktur ökat nästan tre gånger så snabbt som inflationen (KPI) sedan 2010. Det innebär att investeringar i järnväg eller väg ökat betydligt snabbare i pris än den generella prisutvecklingen, enligt beräkningarna.– Man behöver ta situationen på allvar. Högre kostnader riskerar att leda till svårigheter att finansiera projekten och därmed också förseningar. Förseningarna drabbar i nästa led planering av andra investeringar, exempelvis bostäder. Sammantaget påverkar det samhället och ekonomin starkt negativt och det problemet behöver lösas, säger Carl Bergkvist.Stockholms Handelskammare konstaterar också att Trafikverket själva sett att kostnadsökningarna i snitt varit 29 procent mellan avtalet och slutnotan på investeringar som gjordes mellan 2018 och 2020. Fler rapporter är att vänta. Riksrevisionen granskar också just nu de skenande kostnaderna för ny infrastruktur och kommer med sin rapport i juni i år.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer