maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Tre år av explosiv efterfrågan på maskinentreprenörer

De senaste sex månaderna blev...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

De senaste sex månaderna blev bättre än väntat för maskinentreprenörer. Men nu förväntas inbromsningen komma. Det visar Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO.Sedan starten av MEKO 2015 har efterfrågan av maskinentreprenörernas tjänster ökat med 60 procent. Det är nästan en orimlig siffra. Och svår att förstå.– Jo, det är en stor ökning. Jag tror man kan räkna med att det betyder att ganska många företag faktiskt måste tacka nej till vissa jobb, säger Magnus Johansson på Navet Anlaytics (tidigare Industrifakta) som gör konjunkturrapporten MEKO åt Maskinentreprenörerna.Samtidigt som den här vågen av jobb fortsätter att ligga på en hög nivå kvarstår problemen med att hitta rätt personal för företagen. Mellan 64 och 89 procent av de intervjuade företagarna uppger att det är ganska eller mycket svårt att hitta rätt kompetens, beroende på funktion. Tillfrågade företag i västra Sverige uppges ha störst svårigheter. Och här kommer snart Västlänken upp på radarn och hela Västra Götaland står inför en förväntad ökning av infrastrukturinvesteringar på 25 procent nästa år, och 15 procent året efter det.– Det som ligger bakom är en kedja av investeringar som påverkar varandra. I och med att bo-stadsbyggandet varit så stort, och är det fortfarande historiskt sett, så behövs i anslutning till detta ny infrastruktur, skolor, vård och VA med mera. Och vi ser nu att satsningarna på infrastruktur slår igenom, säger Magnus Johansson.Samtliga ingående värden som MEKO baseras på redovisade en positiv utveckling under de senaste sex månaderna. Starkast ökning bedöms ha skett vad gäller beläggningsgrad och efterfrågan på tjänster. Men när det gäller prognosen för det kommande halvåret väntas alla ingående parametrar, med undantag av maskininvesteringar, att backa. Även om företagen räknar med en nedgång det kommande halvåret så räknar dom alltså med att investera i nya maskiner. Ett skäl till detta kan vara att maskinerna börjar ta slut efter fyra tuffa år i jobb. Ett annat att det brukar underlätta rekrytering om företaget har ny maskinpark. Dessutom har världsmarknaden så sent som i våras, under Bauma, släppt en rad världsnyheter med ökade digitala verktyg och automatiseringar som förbättrar produktiviteten.Bostadsbyggandet går ner de kommande två åren, men inget tyder på att det kommer att dyka, snarare mattas av från dagens höga nivåer. De minskade infrastrukturinvesteringar under de två år som har gått väntas nu ta fart och växa under hela prognosperioden (fram till 2021) då flera stora projekt väntas starta, inte minst i form av satsning-ar inom järnvägen.Det finns dock vissa frågetecken runt kommunernas ekonomiska styrka. I takt med att den ekonomiska tillväxten bromsar in bedöms även skatteunderlaget växa betydligt långsammare än det har gjort de senaste åren. Redan nu har många kommuner ett underskott. Det kan innebära att många kommuner behöver prioritera mellan olika åtgärder, vilket kan påverka både infrastrukturinvesteringar och VA-investeringar negativt.Gruvindustrin tuffar också på bra. Priset på järn, koppar, bly och zink visar tendenser till att stiga under inledningen av 2019, enligt MEKO.Gruvindustrin kapacitetsutnyttjandet är högt, över 90 pro-cent, inom både gruv- och mineralutvinning samt stål- och metallverk. Enligt SCB:s investeringsenkät är ambitionen vad gäller investeringar höga inom stål- och metallverk. Däremot väntas investeringarna minska inom gruv- och malmindustrin.Men branschen har ett problem med rekryteringen. 89 procent av företagen i MEKO anser att det är problem med att hitta arbetskraft som anläggare och maskinförare. 68 procent har svårt att hitta tjänstemän. Men det finns en potential att utnyttja. Endast 5 procent av företagens anställda är utlandsfödda.Enligt Manpowers arbetsmarknadsbarometer är trenden densamma inom hela byggbranschen. Behovet av arbetskraft är stort.– Det är glädjande att efterfrågan på arbetskraft förväntas hålla i sig under sommaren i byggbranschen. Samtidigt vet vi att det är stor kompetens-brist. När det saknas utbildad arbetskraft behöver politiker och vi arbetsgivare tänka på nya sätt för att kunna möta behoven på arbetsmarknaden, både på kort och lång sikt, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige.Konjunkturinstitutets beräkningar påminner om MEKO. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade endast marginellt före semestrarna. Och omdömena om orderstock-arnas storlek är jämförelsevis starka.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer