maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Tre nya lagar att känna till

En rad nya lagar träde i kraft vid årskiftet. Vissa kan med fördel läsas på av maskinentreprenörer.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article En rad nya lagar gäller i Sverige sedan årsskiftet. Några kan vara intressantare än andra för maskinentreprenörer. Foto: En rad nya lagar träde i kraft vid årskiftet. Vissa kan med fördel läsas på av maskinentreprenörer.

Det ska bli bättre tillgång till information för företag vid offentlig upphandling. Nya lagen gällande detta har trätt i kraft.

Genom ändringarna införs nu en skyldighet att i en annons om offentlig upphandling ange bland annat kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde samt om det i upphandlingen ställs krav miljö-, sociala aspekter eller innovation. Det blir även obligatoriskt att i en efterannons ange namn och organisationsnummer avseende den eller de som har lämnat anbud eller ansökt om att lämna anbud i upphandlingen.

En möjlighet till digitala bolags- och föreningsstämmor har införts.

Ändringarna innebär att det blir möjligt för aktiebolag och ekonomiska, föreningar, med flera att hålla digitala stämmor. Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen respektive i stadgarna.

Kommuner ska kunna åläggas att upprätta en förebyggande plan om luftkraflitet. Ändringarna i miljöbalken innebär att regeringen får meddela föreskrifter om att kommuner ska vara skyldiga att upprätta en förebyggande luftkvalitetsstrategi, vad en sådan ska innehålla och hur den ska tillgängliggöras och följas upp. Vidare ges regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om hur åtgärdsprogram ska tillgängliggöras och följas upp.

Mest kända förändringen är kanske sänkt reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionspliktens krav på minskade växthusgasutsläpp för bensin och diesel sänks till sex procent för åren 2024–2026. Det föreslås även att reduktionsnivåerna för 2027–2030 ska slopas. Regeringen avser att återkomma till riksdagen om reduktionsnivåer för 2027–2030.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer