maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Tufft krav på halvering av klimatpåverkan i upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett antal klimatkrav som beställare av bygg- och anläggningstjänster kan använda i upphandlingsarbetet. Det tuffaste kravet innebär en halvering av klimatpåverkan.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Klimatpåverkan i de upphandlingar som gjorts på offentlig marknad uppgick till 23,5 miljoner ton CO2-e enligt en miljöanalys som Upphandlingsmyndigheten gjort. Bygg, fastighet och mark står för 9,2 av dem.

 –  Klimatpåverkan från anläggningssektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Nu finns klimatkrav som kan användas när entreprenader och konsulter för större anläggningsprojekt upphandlas, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. 

Syftet med klimatkraven som myndigheten tagit fram är göra det enklare för beställarna att ställa krav som verkligen leder till minskad klimatpåverkan vid såväl projektering som själva byggandet. För tidiga skeden i byggprocessen (men även för de andra skedena) finns krav på att upphandlad konsult (eller annan part) ska ta fram handlingsplaner för arbetet med att minska klimatpåverkan.

 Kraven på en procentuell minskning av klimatpåverkan finns på tre nivåer och följer Trafikverket som sedan tidigare ställer klimatkrav vid byggande av infrastruktur. Ambitionsnivån på minskad klimatpåverkan är förhållandevis blygsam på basnivå, 15 procent. Största utmaningen finns på spjutspetsnivån där minskningen är 50 procent. På avancerad nivå är kravet på minskad klimatpåverkan 30 procent.  

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer