maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Tullen ska få ingripa mot misstänkt brottslighet

Maskintjuvar och kriminella stöldligor har...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Maskintjuvar och kriminella stöldligor har i år relativt ostört kunnat forsla ut sitt stöldgods från Sverige då Tullen inte har haft resurser eller befogenheter att genomsöka och stoppa transporter ut ur landet. Nu ska det bli ändring på det.Regeringen vill ge Tullverket utökade möjligheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhet, som till exempel misstänkt människohandel och utförsel av stöldgods. Förslaget har lämnats till Lagrådet för granskning.Detta är en stor framgång från flera aktörer som framfört behovet av detta i flera år. Bland annat Maskinentreprenörerna och Larmtjänst. Det har länge varit känt att stulna entreprenadmaskiner regelmässigt förs ut ur landet och säljs vidare.Förslaget som ligger nu innebär att en tulltjänsteman som fattar misstanke om brott i samband med en tullkontroll ska ha rätt att vidta vissa inledande utredningsåtgärder, som att hålla inledande förhör, även om Tullverket inte har befogenheter att utreda brottet. Det kan till exempel handla om fall där man misstänker människohandel, penningtvättbrott eller att någon försöker föra ut stöldgods som maskiner ur landet. I dessa situationer ska Tullverket även ha rätt att omhänderta elektronisk utrustning som man misstänker kan kopplas till brottet.Enligt förslaget ska Polismyndigheten först godkänna ett eventuellt ingripande. Detta ska dock inte krävas om den misstänkta personen eller stöldgodset riskerar att undkomma eller lämna landet. I dessa fall kan en tulltjänsteman även gripa en misstänkt person och beslagta till exempel misstänkt stöldgods.Förslaget föreslås träda i kraft 1 augusti 2021.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer