maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Tullen ska stoppa och gripa tjuvar av anläggningsmaskiner

Regeringen tar beslut om att stärka tullen. Förslagen syftar till att stärka Tullverkets kontrollverksamhet och brottsbekämpning för att bland annat kunna stoppa stöldgods på väg ut ur landet.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Mobil scanner röntkar ett lastbilssläp. Foto: Mette Ottosson/Pressbild/Tullverket

Regeringen fortsätter att lägga ut sin "bombmatta" av lagar för att strypa den kriminella ekonomin. Nu är det tullen som ska stärkas, och får nu i princip samma befogenheter som polisen. Tullen ska kunna stoppa misstänkta transpoter både in och ut ur landet, avlägsna misstänkta med våld, och påbörja brottsutredningar. Utförsel av stöldgods kriminaliseras.

Under 2023 beslagtog Tullverket dubbelt så stor mängd narkotika som under 2022. Samtidigt behöver Tullverkets befogenheter stärkas ytterligare för att öka beslagen och öka tulltjänstemännens säkerhet i arbetet, resonerar regeringen.

– Våra tulltjänstemän gör ett fantastiskt arbete för att strypa införseln av narkotika och vapen och därmed strypa den kriminella ekonomin. Det innebär samtidigt att många tulltjänstemän ofta hamnar i utsatta och otrygga situationer. Därför är jag så glad att vi kan presentera förslag som både ökar våra tulltjänstemäns trygghet och stärker Tullverkets kontroll- och brottsbekämpande verksamhet, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Bland förslagen finns bland annat utökad rätt för tulltjänstemän att använda våld i tjänsteutövningen, nya möjligheter att stoppa transportmedel och större möjligheter att kontrollera försändelser som förs in i eller ut ur landet.

Regeringen föreslår även att tulltjänstemän ska kunna kroppsvisitera personer i samband med förhör, i vissa fall kroppsvisitera i samband med kontroll och avvisa eller avlägsna ordningsstörande personer. För att kunna förbättra underrättelsearbetet och det brottsförebyggande arbetet ska Tullverket även få utökad rätt att samla in information från transportföretag.

I lagrådsremissen finns även förslag om att utvidga Tullverkets rätt att inleda förundersökningar samt en mer generell möjlighet för myndigheten att biträda åklagare och Polismyndigheten i deras brottsbekämpande verksamhet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 september 2024.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer