maskinentreprenoren logo

Branschnytt

”Tullen verkar ha gett upp – polisen kommer inte”

Stölder av entreprenadmaskiner ökar igen,...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Stölder av entreprenadmaskiner ökar igen, och allt färre hittas. Polisens underrättelseenhet räknar dessutom med att det kan bli värre de kommande två åren. Polisens underrättelseenhet, Nationella operativa avdelningen, har lämnat rapporten Internationella brottsnätverk inom organiserad tillgreppsbrottslighet. Det är en trist läsning. Polisen tror inte att det går att få ner stölderna från nuvarande nivå med den lagstiftning och tekniska utrustning som polisen har att tillgå i dagsläget. Troligare är att brottsligheten kommer att öka än minska de kommande två åren.– Det är både obegripligt och upprörande att beslutsfattarna inte ger tullen de befogenheter och resurser som behövs. Egentligen är det ingen raketforskning att stoppa de här internationella stöld-ligorna, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst.Samtidigt ökar nu antalet stölder av entreprenad-maskiner igen. Det går alltså helt åt fel håll, precis som polisens Nationella operativa avdelning förut-spådde i våras. Stölderna kommer att öka de kommande två åren. Larmtjänst senaste rapport visar dessutom att allt färre maskiner hittas:”Antalet efterlysningar av entreprenadmaskiner har ökat under perioden från 66 till 74 efterlysningar. Andelen entreprenadmaskiner som inte har återfunnit är hög. Av de 74 efterlysta maskinerna är 59 (80 procent) fortfarande borta. Av de 74 efterlysta maskinerna är 26 hjullastare, 15 gräv-maskiner och 12 kompaktlastare”.Polisens Nationella operativa avdelning har gjort en tydlig analys av läget i Sverige och har bra på fötterna när de konstaterar att stölder av entreprenadmaskiner i princip helt hanteras av internationella organiserade brottnätverk. Stölderna är planerade och organiserade från nätverkens ursprungsländer och företrädesvis är det rysktalande nätverk från en rad länder. Både från forna Sovjet, men även Rumänien och Polen dyker upp i polisens underrättelser. Polisen ser också här hur brottslingarna använder sig av så kallade ”målvaktsbilar” och det är även i hög grad den här gruppen som stjäl diesel.– Det är stora områden de rör sig över när de är på stöldturné i Sverige. Den diesel som stjäls i Sverige är inget som går på export, den används av de här nätverken för att genomföra sina transporter från stöldplats, till lagringsplats och vidare ut ur landet, säger Peter Sundman, som är specialist på Larmtjänst när det gäller just stölder av entreprenadmaskiner.Maskinerna tas i princip uteslutande ut ur lan-det via färjeterminaler mot Baltikum eller Polen, samt en del över Öresundsbron. Falska identitetshandlingar och registreringsskyltar används i stor utsträckning. Tullen har inga medel eller befogenheter att sätta emot i dagsläget. Trenden på senare tid är också att allt färre maskiner hittas. Enligt rapporten från Nationella operativa avdelningen beror det bland annat på att brottsnätverken har tillgång till bättre teknik, bland annat verktyg som förhindrar att stöldgods spåras.När specialisterna som stjäl maskinerna sedan ska föra dem ur landet är det vanligt att utländska åkerier som arbetar på den legala marknaden får uppdraget. Inte sällan har de då falska handlingar gällande maskinerna med sig. Detta kan tyckas vara lite överkurs då tullen i princip ändå inte har befogenheter eller resurser att stoppa utförseln.– Vi har genomfört ett omfattande lobbyarbete, och som vi ser det måste man stoppa utförseln vid gränsen. Det skulle fungera och är det enklaste sättet att få resultat. Den trånga sektorn är just där. Det är inte jättemånga ställen att kontrollera. Vi menar att det skulle räcka med en grupp på cirka 50 personer till en kostnad på 50 miljoner för att få stopp på det här. Samarbete mellan tullen, kustbevakningen och polisen, säger Mats Galvenius på Larmtjänst.Just nu ligger ärendet i händerna på polisen, kust-bevakningen och tullen som ska lämna en rap-port till regeringen i februari 2020 som ska inne-hålla förslag på hur myndigheterna ska kunna samarbeta för att stoppa utförsel av stöldgods. Men regeringen har ännu inte fattat beslut om några ytterligare resurser.– I Finland och Tyskland har man lyckats mot-arbeta tjuvarna och det fungerar. Ju längre tid det tar för oss att få lagstiftning och resurser på plats, desto svårare kommer det att bli, säger Galvenius.Nationella operativa avdelningen hos polisen anser inte heller att myndigheten har tekniska hjälpmedel eller den lagstiftning som behövs för att vinna striden mot de internationella ligorna.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer