maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Tunga branschorganisationer sågar lägre reduktionsplikt

Både Drivkraft Sverige och Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) kritiserar regeringen i sina remisser gällande förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article -Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med cirka tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med cirka 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024, säger Anders Norén, Hållbarhetschef på Drivkraft Sverige. Foto: Svebio/Pressbild

Drivkraft Sverige framhåller att Sverige sedan länge har en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt.

-Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med cirka tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med cirka 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024, säger Anders Norén, Hållbarhetschef på Drivkraft Sverige.

Drivmedelsbranschen är mitt uppe i en omställning, från fossilt till fossilfritt, som är avgörande för att Sverige ska nå såväl de nationella som de europeiska klimatmålen, menar Drivkraft Sverige och ser att deras medlemmar får problem med att planera investeringar för att hänga med i utvecklingen och de miljkrav som kommer.

- Att kraftigt sänka reduktionsplikten under åren 2024-2026 och därefter slopa de redan fastslagna nivåerna för 2027-2030 skapar stor oreda och osäkerhet för drivmedelsbranschen och hela näringslivet i stort. Det leder till en ökad risk för redan gjorda och planerade investeringar. Förslaget beaktar inte drivmedelsbranschens behov av långsiktighet och det industripolitiska perspektivet saknas helt, fortsätter Anders Norén.

Svebio riktar kraftig kritik mot regeringens förslag om att sänka reduktionsplikten för diesel och bensin till 6 procent. Förslaget kommer att leda till kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser och göra det omöjligt för Sverige att nå beslutade svenska klimatmål och mål som Sverige förbundit sig att nå som EU-medlem, skriver Svebio i ett pressmeddelande, som också menar att deras medlemsföretag nu får svårt att investera.

"Åtgärden kommer att leda till minskade investeringar i svensk biodrivmedelsproduktion. Redan nu ser vi att många projekt senareläggs på grund av den minskade marknaden och den ökade osäkerheten om framtida marknadsvillkor", skriver Svebio.

Text: Micael Appelgren

Såhär tycker ME:

ME tillstyrker förslagen i promemorian. Att sänka reduktionsplikten är en kortsiktigt lämplig åtgärd för att motverka de höga drivmedelsprisernas negativa effekter för såväl entreprenadbranschen som för samhället. Höga drivmedelskostnader ger dyrare anläggningsprojekt vilka ofta bekostas med skattemedel.

En sänkning av drivmedelspriserna ökar möjligheten till lika konkurrens inom flera branscher som är beroende av drivmedel, t ex anläggningsentreprenader, jordbruk, skogsbruk, transporter etc.

En sänkt reduktionsplikt kan dock försvåra uppfyllandet av svenska och europeiska klimatmål, så det är av stor vikt att regeringen analyserar och föreslår kompletterande styrmedel och åtgärder som säkerställer att Sverige når sina åtaganden.

ME vill även framföra följande: En sänkning av reduktionsplikten kan frigöra rena biodrivmedel (HVO100) till de branscher som tar längre tid att elektrifiera, och vars enda möjlighet att snabbt bidra till klimatomställningen är att använda biodrivmedel.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer