maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Tunnelarbeten stoppades vid Förbifarten

Trafikverket och Arbetsmiljöverket har hittat...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Trafikverket och Arbetsmiljöverket har hittat brister i arbetsmiljön på E4 Förbifart Stockholms arbetsplats på Lovön. Flera brister har åtgärdats, men inte alla, och därför väljer nu Trafikverket och entreprenören att tillfälligt stoppa arbetet under jord.Trafikverket och Arbetsmiljöverket har under våren uppmärksammat brister i arbetsmiljön på E4 Förbifart Stockholms arbetsplatser ute på Lovön. Flertalet brister har åtgärdats av entreprenören Lovön Samverkan AB (LSAB). Fortfarande kvarstår ett antal vilket gör att Trafikverket, tillsammans med entreprenören, väljer att tillfälligt stoppa arbetet under mark på Lovön.– Säkerheten är vår högsta prioritering i projektet och därför har vi, tillsammans med entreprenören, beslutat att stoppa arbetet tillfälligt på Lovön. Vi vill ha ett garanterat säkert och systematiskt arbetsmiljöarbete ute på plats inför att vi påbörjar det storskaliga arbetet med huvudtunnlarna, säger projektchef Johan Brantmark.Sedan arbetena på Lovön påbörjades i augusti 2016 har Trafikverket löpande arbetat tillsammans med entreprenören för att säkerställa ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi har stegvis anpassat vårt arbete, bland annat genom att vi följer upp byggarbetsplatsen ur ett arbetsmiljöperspektiv med en kunnig, närvarande och engagerad byggledning som arbetar skift för att följa produktionen. I de fall vi har sett brister har vi tydligt kommunicerat det till entreprenören.Trafikverket är ansvariga för att kontrollera att entreprenörerna uppfyller sitt arbetsmiljöansvar. Det gör vi främst genom arbetsplatskontroller och skyddsronder. Förutom detta, begär vi även in dokumentation och har genomgång av eventuella olyckor och tillbud vid våra gemensamma byggmöten. När vi nu tillsammans med entreprenören går igenom säkerhetsarrangemangen konstaterar vi att ytterligare arbetsmiljöåtgärder krävs innan den storskaliga verksamheten kan påbörjas.Arbetena under jord stoppades i sin helhet efter den 15 augusti och Trafikverket och entreprenören arbetar intensivt för att kunna återuppta arbetena så snart det är möjligt.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer