maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Tusentals brojobb till Svevia

Under de närmaste fem åren...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Under de närmaste fem åren ska Svevia på uppdrag av Trafikverket sköta reparation och löpande underhåll av totalt 800 broar längs det statliga vägnätet i Östergötland.Dessutom har man fått samma jobb i de nordligaste länen med över 4000 broar som binder ihop det statliga vägnätet över land och vatten.Det största slitaget på landets vägbroar kommer från belastningen av trafiken, men även vegetation, väder och salt påverkar konstruktionen.– Vi röjer vegetation, spolar rent, impregnera broarna och ska under de här fem åren utföra totalt 41 stycken underhållreparationer. Allt sker planerat och med en viss regelbundenhet enligt det kontrakt vi har med vår kund, Trafikverket. Utöver det ska vi rycka in om det uppstår någon akut skada på en bro. Det kan hända vid olika typer av trafikolyckor eller incidenter som till exempel att mitträcken eller sidoräcken blir påkörda. Det skulle också kunna vara skador som uppstår vid stora vattenflöden eller ras, säger Johan Andersson, Svevia.Av de planerade underhållsreparationerna i Östergötland är det nio som är av större karaktär. Fyra rörbroar ska bytas ut i Bankekind, Valdemarsvik, Utdala och Dagsberg. Ytterligare fyra broar behöver nya kantbalkar. En i Söderköping över Storån och tre stycken längs E4; Stenkullen, Norsholm samt bro över Svartån nära Mjölby. Samt en reparation på en betongbro över Kvarntorpsån i Kinda.I norra Sverige handlar det om fyra separata kontrakt där det ingår tillsyn, underhåll och reparationer av alla broar på det statliga vägnätet.– Det är vegetation, väder, vägsalt, föroreningar men framförallt dagligt slitage av trafiken som långsamt sliter ner en brokonstruktion. I kontraktens underhållsdel ingår att regelbundet spola rent broarna, att impregnera dem och att röja bort vegetation kring broarna, säger Robert Nyhlén, Svevia.Uppdraget omfattar även här både större planerade reparationer och mindre lagningar och akuta åtgärder när behov uppstår.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer