maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Energiföretag riktar kritik mot slarviga gräventreprenörer

Under 2022 orsakades 1 620 strömavbrott i E.ONs elnät av grävarbeten. 142 elkablar grävdes av i Eons elnät i norra Stockholms län. – Vår uppföljning visar att i många fall hade den som grävt inte kontrollerat om det fanns kablar i marken, säger Lena Berglund, chef för region Nord på Eon.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article –Vår uppföljning visar att i många fall hade den som grävt inte kontrollerat om det fanns kablar i marken, säger Lena Berglund, chef för region Nord på Eon Foto: Eon/Pressbild/Apelöga

Avgrävda kablar orsakar stora problem och kostnader - ofta i onödan, meddelar Eon efter analys av en egen rapport som bolaget tagit fram. Statistiken i undersökningen visar på en ökning från 2021.

– Analysen visar att i en stor del av fallen har man inte kontrollerat var kablarna ligger i marken, trots att den informationen finns kostnadsfritt på Internet. Kablar som skadas i samband med grävarbeten orsakar akuta strömavbrott hos våra kunder och förbrukar resurser som skulle kunna användas bättre. Det allvarligaste är att en avgrävning av en strömförande elkabel innebär en rejäl säkerhetsrisk, som är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten, säger Lena Berglund.

Eon hoppas kunna minska antalet avgrävda ledningar genom att göra en så kallad orosanmälan till Arbetsmiljöverket vid de tillfällen en kabel grävs av utan att en så kallad ledningsvisning gjorts. Förhoppningen är att oaktsamma entreprenörer blir skyldiga att åtgärda bristerna i maskinisternas arbetsmiljö.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer