maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Underhåll får högre prioritet

Det förebyggande underhållet på väg...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Det förebyggande underhållet på väg och järnväg ska ökas och mer fokus generellt ska läggas på miljö, tillgänglighet och säkerhet. Det framgår av Trafikverkets genomförandeplan för de närmaste sex åren som presenteras idag.Trafikverket har idag presenterat sin genomförandeplan för åren 2020-2025. Planen visar vilka åtgärder som planeras under perioden och som kommer ha väsentlig inverkan på transportsystemet. Några sammanfattande punkter är:• Andelen förebyggande underhåll ska öka för att minska behovet av avhjälpande underhåll samt trafikstörningar.• Ett ökat fokus på miljö, tillgänglighet och säkerhet i tätorter samt förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande.• Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur ska prioriteras under perioden.• Anläggningars livscykelkostnad (LCC) ska tas i beaktande vid planering av åtgärder.Av rapporten framgår också att budgetramarna för vägunderhåll ökar åren 2020-2022 med 600 miljoner mot förra året och kommer ligga kvar på samma höga nivå ända till 2025. För de extra pengarna ska Trafikverket åtgärda fler belagda vägar som idag inte uppfyller underhållsstandarden.På järnvägssidan står det bland annat klart att det fortsatt kommer pågå kontaktledningsbyten mellan Stockholm och Göteborg under många år framöver, med tyngdpunkt närmast Göteborg till att börja med.Många spårbyten är dessutom planerade under hela tidsperioden fram till 2029. Främst kommer de att genomföras utanför de allra största stråken – dock i många fall på viktiga omledningsstråk.I större utsträckning kommer Trafikverket också att genomföra förebyggande åtgärder för att minska risken för skador på infrastruktur på grund av klimatförändringar eller andra oförutsedda händelser. För att minimera påverkan på trafiken av eventuella risker som inträffar ska även förbättringar av omledningar och andra åtgärder för att säkra kontinuiteten planeras och genomföras. Samplanering och koordinering av trafikstörande åtgärder ska ske tidigare jämfört med nuvarande koordinering.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer