maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Underhåll väger tungt i nytt underlag från Trafikverket

Att underhålla den infrastruktur vi...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Att underhålla den infrastruktur vi redan har väger tungt i Trafikverkets nya så kallade inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, som presenteras idag. Inriktningsunderlaget utgör ett underlag för ekonomiska ramar och prioritering av åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen, inför en kommande infrastrukturproposition. Underhåll är en av de tyngsta punkterna i underlaget tillsammans med klimatmål.Trafikverkets analyser visar att vägarna bryts ner i allt snabbare takt, vilket kommer att påverka funktionen på både det låg- och högtrafikerade vägnätet. Även om stora infrastrukturinvesteringar kommer att färdigställas det kommande decenniet, innebär de ett relativt litet tillskott jämfört med den infrastruktur som redan finns.– Därför är det mest effektivt att först vårda den infrastrukturanläggning vi redan har, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.Trafikverket betonar också vikten av att göra insatser tidigt för att förhindra att ännu större underhållsåtgärder blir nödvändiga längre fram.– Underhåll i god tid lönar sig i längden, säger Lena Erixon.En central utgångspunkt i inriktningsunderlaget är också att transportsektorns klimatmål ska nås. Enligt Trafikverket kan dessa nås på ett kostnadseffektivt sätt med en omfattande elektrifiering, biodrivmedelsanvändning, i kombination med en dämpning av vägtrafikökningen genom högre bränslepriser.En omfattande elektrifiering är nödvändig för att klara klimatmålen, vilket förutsätter en utbyggnad av laddinfrastruktur i närtid. Eftersom elektrifieringen tar tid krävs en ökad användning av biodrivmedel. Trafikverket rekommenderar därför regeringen att säkerställa en strategi för produktion och användning av biodrivmedel.Man konstaterar också att behoven i de statliga infrastrukturanläggningarna är stora och att nuvarande ekonomiska ramar inte kommer att räcka till för genomförande av presenterade investeringsåtgärder, eller vidmakthållande för att upprätthålla vägarnas och järnvägens funktion.– En finansiering av nya stambanor utanför nationell plan skulle möjliggöra en effektivare utbyggnad, samtidigt som det frigör utrymme för angelägna åtgärder, säger Lena Erixon.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer