maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Mer underhåll enligt Trafikverkets nya sexårsplan

Det förebyggande underhållet ska ökas...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Det förebyggande underhållet ska ökas under de närmaste sex åren. En halv miljard extra har avsatts till detta, enligt Trafikverkets nya genomförandeplan som presenteras idag.Genomförandeplanen visar både åtgärder för underhåll och hur transportsystemet planeras att utvecklas under de närmaste sex åren, 2021-2026. Ökat fokus på miljö, tillgänglighet och säkerhet i tätorter samt förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande är några av de åtgärder som lyfts.Förebyggande underhåll ska ökas, när det gäller vägar är underhållsbudgeten ungefär en halv miljard större än förra året. Generellt basunderhåll prioriteras högst. Resterande medel går till underhållsåtgärder som syftar till att förbättra väganläggningarnas tillstånd. En stor del av pengarna går till att byta ut slitlager på belagda vägar och upprustningar av broar för att upprätthålla byggd funktion. På vägnätet genomförs även ett flertal åtgärder för att skapa säkra mötesfria vägar.Dessutom sker riktad satsning de närmaste åren på att bygga bort och förbättra säkerheten i plankorsningar. Fortsatt satsning sker även på andra typer av säkerhetshöjande åtgärder, till exempel i form av stängsel och kameror.När det gäller järnvägssidan kommer stor del av de trafikpåverkande åtgärderna under den kommande sexårsperioden ske i och omkring triangeln Stockholm–Göteborg–Malmö. Det kommer att pågå projekt med stor trafikpåverkan i alla tre hörn, med utbyggnad av Mälarbanan norr om Stockholm till fyrspårig järnväg, upprustning av Getingmidjan i centrala Stockholm (avslutas 2021), byggandet av Västlänken i Göteborg och utbyggnad av Södra stambanan mellan Malmö och Lund till fyrspårig järnväg som exempel. Det står också klart att det fortsatt kommer att pågå kontaktledningsbyten mellan Stockholm och Göteborg under många år framöver, med tyngdpunkt närmast Göteborg till att börja med.Förutom förebyggande underhåll vill Trafikverket också prioritera utbyggnaden av cykelstråk som ett sätt att effektivisera användningen av transportsystemet. Trafikverket uttalar också en ambition om att förbättra förutsättningarna för ökad kollektivtrafik och säker cykling där den största potentialen finns, vilket ska förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer