maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Undersöker återbruk av prefabelement i betong

Ett nytt projekt för att ta fram en lönsam affärsmodell för hur man kan demontera prefabricerade betongelement har fått 12,5 miljoner euro från EU:s ramprogram för forskning och innovation.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Projektet ReCreate som koordineras av Tammerfors universitet i Finland och drar igång nu i maj med en projekttid på fyra år. I projektet deltar universitet och regionala företagskluster i fyra länder: Finland, Sverige, Nederländerna och Tyskland. I ReCreate ingår även Consoliskoncernen som tillverkar prefabricerad betong, i Sverige representerad av Consolis Strängbetong. Alla nationella kluster kommer att genomföra egna pilotprojekt där de demonterar intakta prefabricerade betongelement och återbrukar dem i nya byggnader.

I Sverige består klustret av KTH och det allmännyttiga bostadsbolaget Helsingborgshem. I samband med en rivning av fastigheter i miljonprogramsområdet Drottninghög i mars 2020 demonterade och bevarande Helsingborgshem betongelement som nu ska analyseras och återbrukas inom projektet ReCreate.

– Projektet kommer att utveckla och sprida metoder för att säkerställa kvaliteten och hållbarheten i hela återbruksprocessen, från demontering till nybyggnad. KTH:s del av projektet kommer att fokusera på att lokalisera och katalogisera byggelementen, digitalisering, design och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, säger Erik Stenberg, lektor i arkitektur vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, som leder projektet i Sverige.

Till stadsmässan H22, sommaren 2022, planerar KTH och Helsingborgshem att bygga en mässpaviljong av de återbrukade betongelementen och presentera designidéer på hur nya boenden kan byggas med återbrukade betongelement. Med hjälp av ReCreate kommer möjligheten att återbruka i större skala att kvalitetssäkras.

– Vi vill minska både vår klimatpåverkan och våra avfallsvolymer. Därför känns det viktigt att vi utvecklas inom cirkulärt byggande för att vid kommande rivningar förhoppningsvis kunna återbruka betongelement i större skala. Under H22 vill vi sprida kunskap och hoppas kunna inspirera fastighets- och byggbranschen till fortsatt utveckling inom återbruk, säger Christine Delander Eksten, projektchef på Helsingborgshem.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer