maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Kommuner klarar inte nödvändiga VA-investeringar

Undersökning visar 88 procent av landets kommuner uppger att de har stort behov av underhåll och investeringar inom VA. Samtidigt säger 45 procent att de saknar eller inte vet om det finns en budget som täcker behovet.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article 45 procent av landets kommuner meddelar i en undersökning att de saknar eller inte vet om det finns en budget som täcker behovet av nödvändiga VA-investeringar. Foto: ME

Inför mässan Mötesplats Vatten2023 på Svenska Mässan i Göteborg lät arrangören Novus genomföra en undersökning om hur det står till med VA-investeringarna i landet. I en kartläggning anser 88 procent uppger att de har ett mycket eller ganska stort behov av underhåll och investeringar och 83 procent svarar att underhåll och investeringar i vattentjänster är ganska eller mycket högt prioriterat. Samtidigt säger 45 procent att de saknar eller inte vet om det finns en budget som täcker behovet av dessa investeringar.

- Resultatet bekräftar det branschen har sagt och Svenskt Vattens investeringsrapport visar. Klimatförändringarna med ökade skyfall och torka ökar trycket på en redan utmanad och eftersatt bransch, där kompetensbristen har blivit en akilleshäl, säger Vattenindustrins ordförande Anette Seger.

Bland de kommuner som inte anser sig ha en tillräcklig budget återfinns främst kommuner med lägre urbaniseringsgrad; de kommuner som har en högre andel landsbygdsområden.

När det gäller ökade kostnader uppger fyra av tio kommuner att de inte har utrymme i sin budget för att även hantera de åtgärder som behövs för att vattentjänsterna ska fungera vid ökad belastning, till exempel på grund av skyfall. Även här återfinns skillnader i landet; av de kommuner som svarar att budget för ökade kostnader saknas återfinns 55 respektive 48 procent i norra eller västra Sverige. 24 procent av kommunerna svarar att de inte vet om någon sådan budget finns.

Av de 83 procent som anser att underhåll och investeringar i vattentjänster är ganska eller mycket högt prioriterat finns också vissa demografiska skillnader. Högst prioriterat är det i Region Syd (93%), Mellan (86%) och Väst (78%) och särskilt högt i kommuner med 20 000 - 40 000 invånare (90 procent). Lägst prioriterat är frågan i Region Nord med 64 procent.

På frågan om resurser svarar tre av fyra kommuner att de har tillräckligt med kompetens och resurser för att värdera och prioritera investeringsbehovet för vattentjänster men det är något sämre när det gäller att genomföra de åtgärder som krävs. Där är det nära fyra av tio som svarar att man inte har tillräckligt med kompetens och resurser för detta.

Från 1 januari i åe ska samtliga kommuner i Sverige ha upprättat en vattentjänstplan för att säkra en långsiktig vattenförsörjning och stå bättre rustade vid skyfall. Men 59 procent av kommunerna har ingen sådan plan i dagsläget ändå.

Text: Micael Appelgren

Om undersökninen

Kommun- och avdelningschefer i 237 av landets kommuner har tillfrågats om hur prioriterad vattenfrågan är i kommunen, vilket behov av underhåll som finns och vilka resurser som krävs för att genomföra eventuella investeringar i vatteninfrastrukturen. Rapporten har även undersökt hur långt Sveriges kommuner har kommit med sin vattentjänstplan som ska finnas upprättad 1 januari 2024.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer