maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Unikt bullerskydd av alger i Botkyrka

E4/E20 mellan Hallunda och Fittja i Botkyrka kommun kommer att få världsunika bullerskydd av algodling. Det är en del av AFRY:s koncept Greenway.

Foto: AFRY

Lästid

0 min
Bullerskydd av odlade alger ska sättas upp vid E4/E20 i Botkyrka.
Bullerskydd av odlade alger ska sättas upp vid E4/E20 i Botkyrka.
Dela

AFRY har fått i uppdrag att ta fram en ny vägplan för sträckan där bland annat bullerskydd och luftkvalitet ska förbättras. Trafiken kommer att påverkas de nya vägarna E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn, och därför behöver Trafikverket förbättra och bredda vägen.

AFRY har arbetat fram en innovationslösning och ett tillvägagångssätt som reducerar buller, luftpartikelnivåer och barriäreffekter, vilken ligger till grund för den vägplan som ska arbetas fram. Konceptet har fått namnet Greenway och är ett samlat åtgärds- och gestaltningskoncept som innebär både användning av välplacerad grönska vid vägen, bullervallar och innovativa former på bullervallar och skärmlösningar som skapar ytterligare samhällsnytta som algodlingar. Odlade alger kan bland annat användas som foder till kor för att minska metangasutsläpp, eller innehålla värdefulla proteiner eller pigment. Att använda sig av algodling för bullerskydd är den första i sitt slag i världen.   

– Det är väldigt roligt att vi får bidra med vårt kreativa Greenway koncept, en lösning som vi ser skapar mervärden inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För oss är det viktigt att kunna kombinera ökad framkomlighet med bättre miljö, och den unika lösningen med algodlingar som genomsiktligt bullerskydd känns därför extra viktig att framhålla i sammanhanget, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Samhällsbyggnad på AFRY.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer