maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Upphandling av markjobb och snöröjning bröt mot lagen

Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter ingick korttidsavtal om yttre markskötsel utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket yrkar nu på att bolagen ska betala upphandlingsskadeavgift.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter ingick avtal om yttre markskötsel utan att följa upphandlingsreglerna. Konkurrensverket yrkar nu på att bolagen ska betala 125 000 var i upphandlingsskadeavgift. Foto: Konkurrensverket/Pressbild

Det allmännyttiga bostadsföretaget AB Upplands-Brohus och det kommunala fastighetsbolaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ingick i november 2022 ett gemensamt korttidsavtal med en leverantör om yttre markskötsel. Avtalet ingicks utan föregående annonsering i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter motiverar det direktupphandlade avtalet med att en tidigare gemensamt annonserad upphandling om yttre markskötsel hade blivit överprövad. Det var därför helt nödvändigt att ingå avtal för att bolagen inte skulle stå utan snöröjare under vintersäsongen.

Men Konkurrensverket anser bland annat att de nya bestämmelserna om täckningsköp inte var tillämpliga, dels då korttidsavtalet innefattade även andra tjänster än vinterväghållning, dels då upphandlingens värde översteg tillämpligt tröskelvärde för upphandling av tjänster. Därmed är det fråga om en otillåten direktupphandling, menar Konkurrensverket som anser att de kommunala bolagen ska betala upphandlingsskadeavgift om vardera 125 000 kronor.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer