maskinentreprenoren logo
Ekonomi

Urbaniseringen driver byggbranschen

Hela Sverige ska leva heter...

Lästid

0 min
Dela

Hela Sverige ska leva heter det ju, men ekonomin och människor dras i allt högre grad till mer tätbebyggda områdena. Vid en granskning av de totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna för husbyggnad i Sverige under 2018 beräknas de tre storstadslänen, Stockholm-, Västra Götalands- och Skåne län, svara för över hälften av volymen. Undersökningen som visar hur urbanisering driver på kommer från Industrifakta som i sin senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, konstaterar att hälften av investeringarna hamnar i de tre mest tätbefolkade regionerna.Vid en vidare jämförelse mellan länens andelar av husbyggnadsinvesteringarna kan även stora skillnader mellan storstadslänens volymer och övriga regioner i Sverige påvisas. På fjärde plats, efter Skåne, hamnar Uppsala län, vars volym emellertid endast motsvarar en tredjedel av Skånes marknad. Strax därefter följer Östergötlands län och skillnaderna mellan övriga län är inte särskilt stora. Storstadskoncentrationen har ändå faktiskt minskat något jämfört med 2017, mycket på grund av att investeringarna i Stockholm sjönk med cirka 30 procent, enligt Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy