maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Gruvbolaget tvingas dra ner produktionen

LKAB kommer behöva minska sin produktion med en miljon ton till följd av krisen på Malmbanan. Stora lager byggdes upp under stillestånden under vintern och med kommande banarbeten reduceras kapaciteten igen.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Kapacitetsbristen på Malmbanan får allvarlig konsekvenser när LKAB nu tvingas dra ner sin produktion med en miljon ton per år. Foto: LKAB

Urspårningarna i december och februari orsakade totalt 76 dygns stopp i trafiken mot Narviks hamn, med förlorade intäkter på 100 miljoner kronor om dagen för LKAB. Nu ligger järnmalmsprodukter motsvarande mer än 600 fulla tåg i högar i Kiruna och Svappavaara, och det är oklart när de kan levereras till kunderna.

– Det är inte lagren i sig som är det största problemet, utan att leveranskapaciteten är lägre än vår produktion framåt. Utan åtgärder ser vi att våra lager skulle fortsätta växa kraftigt de kommande åren. De planerade underhållsarbetena på Malmbanan drar ner kapaciteten ännu mer eftersom trafiken då stoppas långa perioder. Kan vi inte tillsammans med Trafikverket och norska BaneNor på allvar få upp kapaciteten inom befintligt system så kommer vi att tvingas till än mer drastiska åtgärder. Då måste ett pelletsverk med tillhörande anrikningsverk och gruvproduktion stängas. Det innebär i sådana fall varsel av personal, säger Jan Moström, vd på LKAB.

Säkrade leveranser och stabila intäkter är viktiga de kommande åren för investeringar i fortsatt djupare gruvbrytning, omställning till koldioxidfri produktion av järnsvamp och utvinning av kritiska mineral som fosfor och sällsynta jordartsmetaller.

LKAB har de senaste 20 åren påtalat riskerna med järnvägens bristande kapacitet, behovet av utökat underhåll av befintligt system och det nödvändiga i dubbelspår, som skulle gynna även övriga delar av samhället.

– Vi har under den senaste tiden investerat nära en miljard för att stärka vår egen förmåga att hantera de växande störningarna kopplade till Malmbanan. Det handlar bland annat om fler malmvagnar, en helt ny extra lokverkstad och en investering för att bibehålla hjulunderhåll i Norrbotten.

– Vi är redan tvungna att begränsa rågodstransporter mellan Svappavaara och Malmberget och sänker därmed produktionen i Malmberget med en miljon ton per år, motsvarande intäkter på drygt en miljard kronor med dagens priser. Vi ska också bland annat minska mängden extern arbetskraft och föra över mer arbete på egen personal. Det handlar om att sänka kostnaderna när produktionsvolymerna sjunker och att behålla så mycket av vår egen kompetens som möjligt om vi tvingas stänga verksamhet. Hamnar vi där så gäller det att kunna komma i gång så snabbt som transportkapaciteten tillåter.

LKAB ser över nedstängning i antingen Kiruna eller Svappavaara utifrån vad som skulle innebära minst skada för bolaget. Samtal har också inletts med facken kring möjliga åtgärder. De finansiella konsekvenserna av att begränsa produktionen ytterligare skulle med dagens priser betyda ett intäktsbortfall på runt 5 miljarder kronor per år, eller runt 30 miljarder kronor fram till 2030.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer