maskinentreprenoren logo
Ekonomi

Utebliven sommarvila i byggbranschen

Konjunkturinstitutet (KI) konstaterar att det...

Text: Micael

2018-08-09

Lästid

0 min
Dela

Konjunkturinstitutet (KI) konstaterar att det är fortsatt klart starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Både byggbranschen och tillverkningsindustrin har tuffat på. Siffror visar att det kommer ånga på i samma takt till oktober.Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg åter i juli men även för bygg- och anläggningsverksamheten och ligger fortfarande en bit över det historiska genomsnittet. Det är byggföretagens fortsatt starka omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget som håller uppe nivån på indikatorn.Snabbstatistik från SCB visar att svensk BNP ökade med 1,0 procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket, enligt KI. En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten framöver, samtidigt som olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden.Högkonjunkturen består därmed och arbetslösheten håller sig kring 6,2 procent i år och nästa år. Under den kommande mandatperioden bedöms utrymmet för ofinansierade reformer uppgå till ca 110 miljarder kronor.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy