maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Utebliven sommarvila i byggbranschen

Konjunkturinstitutet (KI) konstaterar att det...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Konjunkturinstitutet (KI) konstaterar att det är fortsatt klart starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Både byggbranschen och tillverkningsindustrin har tuffat på. Siffror visar att det kommer ånga på i samma takt till oktober.Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg åter i juli men även för bygg- och anläggningsverksamheten och ligger fortfarande en bit över det historiska genomsnittet. Det är byggföretagens fortsatt starka omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget som håller uppe nivån på indikatorn.Snabbstatistik från SCB visar att svensk BNP ökade med 1,0 procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket, enligt KI. En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten framöver, samtidigt som olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden.Högkonjunkturen består därmed och arbetslösheten håller sig kring 6,2 procent i år och nästa år. Under den kommande mandatperioden bedöms utrymmet för ofinansierade reformer uppgå till ca 110 miljarder kronor.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer