maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Utmanande dammrivning gav Boliden och Skanska arbetsmiljöpris

Att riva Långdalsgruvans invallningsdamm i Skellefteälven var ett högriskprojekt med stora utmaningar både miljö- och arbetsmiljömässigt. Tack vare gott samarbete kunde projektet genomföras tryggt och säkert. Förra veckan belönades Skanska och Boliden med Håll Nollans arbetsmiljöpris 2022.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Att riva den gamla invallningsdammen i Skellefteälven var ett utmanade projekt som ställde höga krav på såväl beställare som entreprenör. Foto: Skanska

– Vi hade stora schakter nära vatten med branta slänter och jobbade stundtals i kraftigt strömmande älvvatten. Vattnet fick inte grumlas eftersom det kunde påverka både djur och växter i älven. Lösningen blev att placera siltgardiner område för område i dammen, eftersom den kraftiga strömmen lätt slet sönder geotextilen annars, förklarar Skanskas produktionschef Marcus Jonsson.

Håll Nollans arbetsmiljöpris uppmärksammar team som gjort skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för bygg- och anläggningsbranschen – att alla på arbetsplatsen kommer hem oskadda efter en arbetsdag.

Årets vinnare, Skanska och Boliden, har genom ett nära samarbete och gemensamma värderingar förverkligat höga arbetsmiljöambitioner genomgående i projektet. Kulturen har präglats av att arbetsmiljö genomsyrat samtliga steg – från de tidiga skedena, genom anbudsprocessen och under hela produktionen.

Boliden och Skanska kunde lösa problemen direkt på plats. Boliden genomförde ett gediget förarbete med tydliga riskanalyser och kravställningar på entreprenörer och den arbetsmiljöplan som Boliden satt ihop har Skanska i princip kunnat använda som en checklista. På daglig basis under produktionen löste man problemen direkt med snabba beslut och öppna kort från båda håll. Boliden bjöd även in Skanska att delta i deras säkerhetskulturutbildning.

– Vi och Skanska matchade varandra väldigt bra och tänker lika kring säkerhet, det gjorde det lättare att hålla ett gemensamt fokus och målsättningar, säger Andreas Vallmark.

– Det var en stor fördel för oss att finnas så nära produktionen. Det ställer högre krav på oss som beställare att jobba på det här sättet, men vi får också ett bättre slutresultat och en säker arbetsplats, tillägger han.

Dammen byggdes i början av 1990-talet och när gruvdriften lades ner 1999 vattenfylldes dagbrottet. Rivningen av invallningsdammen, som hörde till dagbrottet, har återställt Skellefteälven till sitt ursprung.

 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer