maskinentreprenoren logo

Landet runt

Först i branschen att få kvalitetsstämpel


writer image
Ann-Louise Larsson
article

Väg 63 går mellan Karlstad och Ludvika och används dagligen av både ett stort antal personbilar och tunga transporter. Etappen vid Hjulsjö har varit mycket olycksdrabbad på grund av att vägen var smal med skarpa kurvor och sikthindrande sidoområden med berg och träd. Trafikverket har därför genomfört en knappt fem kilometer ”nysträckning”, som innebär att man rätat ut ett stort V, och byggt dubbelfiligt uppför för att underlätta säkra omkörningar. Entreprenör i projektet har varit Peab med platschef Johan Eriksson. 

– Vi har lyckats väldigt bra med att inkludera alla i projektet, alla kom med på banan tidigt och fick känna sig delaktiga. Drivkraften från alla som jobbat i projektet har varit stark att göra något bra tillsammans och med den här utmärkelsen har vi fått ett kvitto på att vi verkligen lyckades. Jag är jätteglad, säger Johan Eriksson. 

Han har nu gått vidare till E6:an i Stenungssund och har bland annat tagit med sig vikten av dialog, ärlighet och öppenhet från början till slut i projekt.

– Samlokalisering, att sitta tillsammans ute på arbetsplatsen tycker jag är jätteviktigt. Det gör det enklare att ta tag i problemen direkt när de dyker upp. Sådant bidrar också, säger han. 

Projektet hade en tight tidsplan, ett och ett halvt år till fem kilometer väg och en bro, och bra förberedelser, dialog och noggranna uppföljningar var viktiga för att klara projektet inom utsatt tid. 

– Vi fick också tag i väldigt duktiga maskinister till det här projektet. De gjorde ett kanonjobb och var lätta att få med på banan i våra arbetssätt, säger Johan Eriksson.

Text: Ann-Louise Larsson

PQi – Utmärkt Projektkvalitet:

Priset delas ut av Byggherrarna, Bygg-företagen och Binosight AB tillsammans.

Bland annat mäts projektets förutsättningar och funktion, samt arbets- och säkerhetsklimat. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer