maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Vägunderhållet oftast dyrare än upphandlat

Skillnaden mellan det pris som...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Skillnaden mellan det pris som angetts i upphandlingar och den faktiska slutkostnaden när det gäller basunderhåll av vägar som Trafikverket upphandlat är stor, i genomsnitt 40 procent och i vissa fall så mycket som 200 procent. Det visar en granskning som Rikrevisionen har gjort.Riksrevisionen har granskat 47 av totalt 109 kontrakt för vägunderhåll och kan konstatera att hela 45 av de 47 kontrakten hade en högre slutkostnad än vad som angavs i anbudet vid upphandlingstillfället.Kostnadsavvikelserna varierar mellan 0 och 200 procent, med ett genomsnitt på 41 procent. För kategorin vinterunderhåll var avvikelsen i snitt 33 procent och Riksrevisionen konstaterar att en jämförelse mellan kategorierna visar betydligt större kostnadsavvikelser för drift och underhåll än för vinterunderhåll. Enligt Riksrevisionen tyder skillnaderna på att förändringar i reglerbara mängder och tilläggsbeställningar som inte ingick i ursprungliga kontraktet påverkar slutpriset mer än oförutsedda väderförändringar gör.Riksrevisionen anser att Trafikverket borde analysera närmare för att minimera kostnadsöverskridandena samt att bättre kunskap om vilka underhållsåtgärder som behövs skulle bidra till färre tilläggsbeställningar och till att Trafikverket kan arbeta mer effektivt med att minska kostnadsöverskridanden och därigenom få mer underhåll för pengarna.Med anledning av resultaten i granskningen har därför regeringen gett Trafikverket i uppdrag att genomföra en utredning där faktorer som orsakar obalanserad budgivning kartläggs samt upprätta ett åtgärdsprogram i syfte att minska förutsättningarna för obalanserad budgivning. Regeringen kommer även att följa Trafikverkets arbete med att utveckla och använda systemstöd, förbättra informationsinsamlingen och införande av nya arbetssätt för analys och planering.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer