maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Värdemätare för smartare affärer

ME-index är ett smart hjälpmedel...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

ME-index är ett smart hjälpmedel för att få koll på hur kostnadsläget förändras över en viss period. Men det finns skäl att inte alltid slaviskt följa index.ME-index, som mer korrekt heter anläggningsmaskinindex, är som en ekonomisk värdemätare som talar om hur kostnader för drivmedel, maskiner och löner med mera rör sig från en tidpunkt till en annan.– Jag brukar likna index vid en väderprognos. Antingen låter du bli att titta på väderprognosen och använder samma kläder året runt, eller så kollar du väderprognosen för att se vilket väder det ska bli och klär dig efter det, säger Svante Flodén, rådgivare inom teknik och miljö på Maskinentreprenörerna.Samtidigt understryker han att index främst är en mätare på kostnadsutvecklingen som kan användas som hjälp till beslutsunderlag vid anbud.– Vad man sedan gör med ME-index är förstås upp till var och en utifrån respektive verksamhet.Svante Flodén ser också ett mervärde i att index tas fram av den oberoende parten SCB (Statistiska centralbyrån), vilket gör index till ett objektivt instrument i relationen mellan entreprenör och beställare.Upplands Schakt, som förmedlar maskintjänster till stora byggbolag, kommuner och Trafikverket, men även till mindre företag och privatpersoner, använder ME-index vid prissättning. Upplands Schakt består av cirka 85 medlemsföretag som dis-ponerar cirka 260 maskiner.– Anläggningsmaskinindex ger en ganska tydlig fingervisning om hur det ser ut eftersom det är mycket som räknas in i index som man kanske inte tänker på, till exempel valutor. Det är bra att få ett objektivt riktmärke, tycker Pelle Fredriksson, verksamhetschef vid Upplands Schakt.Den kanske största vinsten med index är, enligt Pelle Fredriksson, styrkan att kunna använda det som ett stöd i avtalsförhandlingarna.– Vi och alla andra vet ju att priserna i branschen förändras över tid. Men det gäller att ha i bakhuvudet att ME-index är en uppskattning. Man kan inte förvänta sig att det som kommer fram i index exakt följer alla företags olika verksamheter och kostnader. Index måste viktas samman efter ett genom-snitt som baseras på respektive företags förutsättningar och verklighet, fortsätter Pelle Fredriksson.När Upplands Schakt gör årliga prisrevideringar brukar de med några få undantag följa index.– I och med att vi följer index och reglerar våra priser vid både upp- och nedgång blir det ganska trovärdigt. Om vi skulle strunta i index vid kostnadsnedgång och ändå höja priserna kommer vi naturligtvis till slut att tappa kunder, anser Pelle Fredriksson.När index sänks är det oftast priserna för räntor och dieselpris som gått ner. Kostnaden för förare däremot är en kostnad som i stort sett alltid går upp och som bland annat hänger ihop med vilken typ av maskin som är aktuell.Det finns tillfällen när Upplands Schakt väljer att inte höja sina priser trots att index höjts.– Om index har höjts mycket det senaste året och vi har anpassat våra priser efter det och om det kommer ytterligare en höjning är det inte säkert att vi höjer våra priser. Det är för att vi inte vill få en för hög prishöjning eftersom beställaren inte går med på vad som helst. För oss gäller det att hitta en gyllene medelväg, säger Pelle Fredriksson.Svante Flodén menar att det är vanligt att maskinentreprenörer som inte använder anläggningsmaskinindex har en konstant prissättning över året eller flera år i rad.– Det kan få två olika konsekvenser: antingen får man ingen kostnadstäckning om kostnaderna går upp. Men det händer också att kostnaderna går ner. Om du då ligger kvar på samma pris finns det en risk att du tappar i konkurrenskraft, vilket kan leda till att du förlorar jobb till konkurrenter som ligger rätt i pris, menar Svante Flodén.ME-index är inte direkt kopplat till storleken på företag. Men en fingervisning är att det främst är till för maskinentreprenörer som jobbar med projekt som löper under längre tid – från cirka sex månader och längre. Det hänger i första hand ihop med att det sannolikt sker större förändringar i längre projekt än för maskinentreprenörer som jobbar i korta projekt.Ett stalltips är att maskinentreprenörer som skriver långa avtal bör skriva in index i avtalet och reglera sina kostnader minst var sjätte månad enligt index.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer